Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Vaker naar het toilet voorkomt incontinentie

Door Stella Braam - 18-12-2008

Een goede toiletgang van bewoners in verpleeghuizen kan incontinentie voorkómen. Dat zegt verpleeghuisarts Paul van Houten die 12 december 2008 op dit onderwerp aan het VU medisch centrum promoveerde.
Eén op de vijf verpleeghuisbewoners wordt in drie maanden incontinent voor ontlasting en één op de zes voor urine. Dat komt vanwege hun verslechterde gezondheid. Maar óók omdat er in de meeste verpleeghuizen niet gezorgd kan worden voor een goede toiletgang van de patiënten. ‘En dat moeten we nu eens niet op de verzorgenden afschuiven,’ aldus verpleeghuisarts Paul van Houten. ‘Zorgen voor een goede toiletgang is arbeidsintensief en kan op dit moment in de meeste verpleeghuizen niet geleverd worden. De politiek moet hier een duidelijke keuze maken.’

Oproep aan politiek
Incontinentie heeft een belangrijk negatief effect op het welbevinden. Om er voor te zorgen dat verpleeghuispatiënten zo min mogelijk incontinent zijn, zou een verzorgende drie patiënten onder haar hoede moeten hebben. Dat is echter op dit moment niet reëel. Vandaar Van Houtens oproep aan de politiek.

Training
Van Houten gebruikte voor zijn onderzoek gegevens van Nederlandse en Amerikaanse bronnen. De achteruitgang in toiletvaardigheden blijkt een belangrijke oorzaak van incontinentie - vooral bij een optredende beroerte, heupbreuk of achteruitgang van de cognitie. Van Houten toont aan dat verbetering van toiletvaardigheden, door middel van training om spierkracht en uithoudingsvermogen te verbeteren, de kans op incontinentie belangrijk doet afnemen. Toch is het effect op incontinentie klein. En dat komt omdat ouderen ondanks de verbeterde vaardigheden te weinig naar het toilet gaan. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat naast het trainen van vaardigheden, vooral het regelmatig geven van een aansporing om naar het toilet te gaan, wél een duidelijk effect op incontinentie heeft.

Bron: VU medisch centrum, persbericht, 15 december 2008