Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Met ouderen in gesprek over levensvragen

Ingezonden - 19-04-2010

Marcelle Mulder verwerkte de levensthema's uit diverse columns die zij de afgelopen jaren publiceerde tot tien lesbrieven, samen met collega-geestelijk verzorger Trijntje Scheeres-Feitsma. De lesbrieven zijn gericht op het contact tussen zorgverleners en ouderen binnen woonzorgcentra, verpleeghuizen en de thuiszorg.

Korte en overzichtelijke lesbrieven
Omdat in de ouderenzorg doorgaans weinig tijd is tot reflectie zijn de lesbrieven kort en overzichtelijk gehouden. Na een korte voorbereiding, kunnen deze gebruikt worden als onderdeel van een werkoverleg, teamoverleg of klinische les. Het doel is de kennis te vergroten evenals de mogelijkheden om levensvragen van cliënten te herkennen en daar ondersteunend op in te gaan.

Lees meer in de flyer. (PDF bestand) U kunt de publicatie à €12.50 (+ verzendkosten) bestellen door een mail te sturen naar met uw naam en postadres.

Lees een artikel van Marcelle Mulder over liefde en seksualiteit in de ouderenzorg.