Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

‘Kwaliteit van leven vraagt anders denken en doen in de zorg’

Redactioneel - 18-11-2021

Hilde Verbeek, hoogleraar Zorgomgeving kwetsbare ouderenKleinschaligheid of een andere teamsamenstelling in verpleeghuizen; dat zorgt op zich niet voor een betere kwaliteit van leven van bewoners. Echt verschil ontstaat pas als we dingen anders gaan dóén. Dat is de conclusie van prof. Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht. 

Andere manier van kijken en doen

“Kwetsbare ouderen willen ergens wonen waar ze zich thuis voelen. En waar ook de zorg aansluit bij hun levensgeschiedenis, voorkeuren en behoeften en bij wat ze nog zelf kunnen... Betekenisvol contact met naasten behouden is ook belangrijk en wederkerigheid in de zorgrelatie: als bewoner moet je kunnen ervaren dat jezelf ook van betekenis bent, en niet alleen iemand voor wie gezorgd wordt”, aldus Verbeek. Echte persoons- en relatiegerichte zorg dus. En dit alles vraagt een andere manier van kijken en doen van zowel zorgmedewerkers als bestuurders, zo tonen haar onderzoeken aan. 

Verder onderzoek

Hilde Verbeek is vorig jaar benoemd tot Hoogleraar Zorgomgeving voor Kwetsbare ouderen aan Universiteit Maastricht. In die hoedanigheid gaat zij onderzoeken hoe de verpleeghuiszorg beter kan bijdragen aan de levenskwaliteit van ouderen. Verbeek kijkt hierbij vanuit verschillende vakgebieden, zoals de psychologie, verplegingswetenschap en architectuur. In het bijzonder gaat zij kijken naar zorgboerderijen die het andere denken en doen al in praktijk brengen. Daarbij staat de vraag centraal hoe andere woonvormen hiervan kunnen leren.

Op 9 juli 2021 sprak ze haar oratie uit: ‘Een huis, een thuis? Hoe de zorgomgeving bijdraagt aan het dagelijks leven van kwetsbare ouderen’. De hele oratie is hier terug te zien en lezen.

Toon alle gerelateerde artikelen