Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Persoonsgerichte zorg voor ouderen met een migratieachtergrond

01-09-2022

Cultuurspecifieke zorgOp dit moment telt Nederland zo’n 400.000 55-plussers met een migratieachtergrond en naar verwachting zal het aantal in de komende 30 jaar verdubbelen. Dit bericht het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM).  In opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt NOOM hoe de ouderenzorg kan inspelen op de behoeften van deze speciale groep. Onlangs bracht ze hiervoor een eerste publicatie uit: de Leidraad Cultuurspecifieke Zorg. Lees hier de hoofdpunten. 

Minder gezond

Migranten ouderen hebben zeer diverse achtergronden en leefstijlen. Zij kwamen naar Nederland om te werken of om te vluchten voor oorlog of onderdrukking. Ze komen uit heel verschillende landen en culturen, met name Indonesië, Molukken, Suriname, Antillen, Italië, Spanje, voormalig Joegoslavië, Marokko, Turkije, China, Vietnam, Cariben, Kaapverdië, Griekenland en Portugal. Gemiddeld gesproken hebben ouderen met een migratieachtergrond een mindere gezondheid dan ouderen die hier geboren en getogen zijn en zij leven korter. De kans op dementie is binnen deze groep gemiddeld 3 tot 4 keer groter.

Cultuurspecifieke zorg

De leidraad benoemt algemene aandachtspunten voor persoonsgerichte zorg bij de (gang naar) het verpleeghuis, met aandacht voor cultuurspecifieke thema’s zoals:

  • verschillende belevingen van ziekte en gezondheid;
  • verschillende gebruiken bij de ADL;
  • wat ‘familie’ in verschillende culturen betekent, en de aandachtspunten voor een goede samenwerking met familie;

Ook adviseert de leidraad over hoe binnen de instelling cultuurspecifieke zorg structureel aandacht kan krijgen.

Cultuurspecifieke) verpleeghuizen 

De leidraad bevat de links naar video’s met een kijkje in (cultuurspecifieke) verpleeghuizen. 

Thuis in het verpleeghuis

Rondleiding Raffy

Rondleiding Lâle

Rondleiding Leystroom

Daarnaast is er een overzicht van cultuurspecifieke woon-, zorg- en welzijnsinitiatieven in ons land.

Tot slot zet de Leidraad feiten uit de literatuur op een rij over de oorzaken van de slechtere gezondheid van ouderen met een migratieachtergrond en de oplossingsmogelijkheden.

Nog niet klaar

De leidraad is nog niet klaar. Er zal een toolkit aan worden toegevoegd, die onder andere bestaat uit:

  • een voorlichtingspakket “De belevingswereld van de oudere migrant” met aandacht voor communicatie en bejegening, rituelen in de palliatieve fase, beleving van dementie, samenwerken met een grote familie en zingeving vanuit niet-westers perspectief;
  • methodieken over hoe met oudere migranten in gesprek te komen en te blijven waardoor duurzame relaties kunnen ontstaan.

Download hier de Leidraad cultuurspecifiek zorg

Andere hulp bij cultuursensitieve zorg

Pharos Expertisecentrum logoHet landelijk expertisecentrum Pharos zet zich ook in voor persoonsgerichte, cultuursensitieve zorg voor mensen met een migratieachtergrond. Hun activiteiten:

Mensen met een migratieachtergrond vormen één van de doelgroepen van het expertisecentrum. Pharos zet zich in voor  het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Dat doet zij door nationale en internationale kennis uit wetenschap en praktijk te verzamelen, te verrijken en te delen.