Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

'Meer kennis nodig in de zorg over stervensrituelen moslims'

door IDé redactie - Redactioneel - 20-08-2013

Elk geloof en elke cultuur kent zijn eigen gebruiken rond het overlijden van mensen. Nederland telt momenteel naar schatting ruim 800.000 moslims. Claudia Venhorst, promoveerde onlangs op onderzoek naar de religieuze praktijk rond overlijden in kleine moslimgemeenschappen.
Zij bepleit dat Nederlandse zorgverleners meer weten van de moslimgebruiken rond het overlijden.

Regionale verschillen

De meeste Nederlandse moslims hebben wortels in Turkije en Marokko (73%), de anderen met name in Suriname, Afghanistan, Irak, Somalië, Pakistan, Iran, Indonesië, Soedan, Bosnië, Palestina, Egypte en Tunesië.
De islam is in principe universeel, maar er zijn ook culturele  verschillen in de verschillende landen en regio’s. De imam, de geestelijk leider, van de moslimgroep waartoe de stervende behoort, weet welke rituelen van belang zijn. Wat betreft stervensbegeleiding en rouwverwerking zijn de culturele verschillen echter ondergeschikt.

Belangrijke voorschriften

Er zijn gedetailleerde voorschriften voor de begeleiding van een stervende gedurende diens laatste uren. Voor de manier waarop de stervende in bed ligt bijvoorbeeld en voor een samenkomst rond de stervende. En ook na het overlijden zijn er specifieke voorschriften, voor het wassen, de lijkwade, het begrafenisgebed en de teraardebestelling.

Veel van deze voorschriften zijn diep religieus van aard; ze moeten de overledene helpen om in het hiernamaals te komen. In de zorg is het dus heel belangrijk dat cliënten de faciliteiten en ondersteuning krijgen om ze na te leven.

Meer informatie