Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Standaard voor zorg voor mensen met dementie

Redactioneel - 08-08-2013

Op 18 juli jl. presenteerde Alzheimer Nederland de ‘Zorgstandaard Dementie’. In dit document staat beschreven op welke zorg mensen met dementie anno 2013 moeten kunnen rekenen.

De Zorgstandaard Dementie is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en richtlijnen van verschillende professionele beroepsgroepen. Casemanagement is een belangrijk thema in de standaard. Terugdringen van vrijheidsbeperking staat er nog niet in. Zorgaanbieders kunnen met de zorgstandaard hun aanbod afstemmen op de breed gedragen normen. Zorgverzekeraars kunnen hem gebruiken bij de zorginkoop.

Invoering
Acht regionale samenwerkingsverbanden voor de ondersteuning van mensen met dementie (‘dementieketens’ van zorg- en welzijnsaanbieders, professionals, zorgverzekeraars en gemeenten) werken als proef aan de invoering van de zorgstandaard in hun werkgebied. In de zorgstandaard is beschreven “wat” goede dementiehulp is. In dementieketens maken ze afspraken over “wie” dit gaat doen en “hoe”. 

Ontwikkeling en autorisatie
Vanaf januari 2011 is in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gewerkt aan de totstandkoming van de Zorgstandaard Dementie door professionals van meer dan 30 verschillende organisaties. Dat gebeurde onder leiding van Alzheimer Nederland en met ondersteuning van Vilans. Een flink aantal organisaties heeft de standaard geautoriseerd, dat wil zeggen: geldig verklaard.  De brancheorganisaties  VNG en Actiz hebben aangegeven niet te kunnen autoriseren namens hun achterban, maar willen de implementatie van de zorgstandaard graag ondersteunen.

Zorgstandaard Dementie: twee versies
Er is een algemene versie  en een kortere publieksversie beschikbaar op de website van Alzheimer Nederland.