IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

steunidebutton.jpg

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door


november 2013

Alweer de een na laatste nieuwsbrief van dit jaar. 2014 beginnen met de eerste ster van het waarborgzegel fixatievrij? Dat kan als uw aanvraag voor 16 december binnen is! De ondersteuning van mensen met dementie wordt steeds meer gedragen door de sociale samenleving; in deze nieuwsbrief mooie voorbeelden.

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling
waarborgzegelfixatievrijezorggroen85.jpgDe nieuwe criteria voor de periode 2014 t/m 2016 werden begin september gepubliceerd en de eerste aanvragen beginnen binnen te komen. Aanvragen voor de eerste ster die op 16 december a.s. binnen zijn, worden nog voor het eind van het jaar behandeld. Instellingen die al over het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling beschikken, hebben de tijd tot 1 april 2014. Lees meer

Weg met de gesloten afdeling? (workshop)
ziekenhuisdeurrose85.jpgDe gesloten PG-afdeling beperkt bewoners ernstig in hun mogelijkheden om vrij te bewegen. Kan dat nog wel in deze tijd? Kan het anders? En zo ja hoe? Wat zegt het wetsvoorstel Zorg en dwang daarover? Hierover gaat workshop 1.18 in het Landelijk Congres Moderne Dementiezorg op 25 november. Lees meer

Ander nieuws

Persoonlijke verzorging thuis gaat naar zorgverzekeraars
thuiszorg85.jpgDe zorgverzekeraars gaan de 'persoonlijke verzorging en verpleging' van thuiswonende hulpbehoevende mensen in de toekomst regelen en betalen. Dat schreef staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede kamer. Lees meer

Overgang naar verpleeghuis is moeilijk te voorspellen
mantelzorgopstaan85.jpgIn een Europese studie o.l.v. de Universiteit Maastricht is op verschillende manieren gekeken naar de redenen waarom mensen met dementie in verpleeghuizen worden opgenomen. Daaruit komen grote verschillen tussen de landen. Lees meer

Ontmoetingscentra groot succes in Europa
participantenodense85.jpgDe door prof. Rose-Marie Dröes van de VU ontwikkelde Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn niet alleen in Nederland een succes, maar ook in Europa. Met Europese subsidie (1,2 mln) wordt het concept nu ook ingevoerd in Engeland, Polen en Italië. Lees meer

Studenten zwemmen met mensen met dementie
zwementie85.jpgBewegen in de ouderenzorg is geen kwestie meer van doen of niet doen; bewegen moet. Op De Haagse Hogeschool hebben ze het goed begrepen: met 25.000 studenten in de stad moet er toch iets moois te doen zijn? Lees meer

Delierproject wint Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2013 voor betere zorg
jennekevveenverbeterprijs85.jpgEen project van Omring Thuiszorg op Texel werd uit alle inzendingen van dit jaar gekozen tot de beste. Met het project worden verzorgenden toegerust om delier vroegtijdig te signaleren. Een delier geeft ernstige gezondheidsrisico’s en kan emotioneel traumatisch zijn.  Vroegsignalering maakt snel ingrijpen mogelijk. Lees meer

Kennisbank

Handreiking voor laatste levensfase bij dementie
eenzaaminstoel85.jpgDementie is een terminale aandoening. Het is belangrijk om op tijd na te denken en afspraken te maken over de laatste levensfase. Welke medische behandeling moet wanneer nog worden uitgevoerd? En vanaf welk moment moet de behandeling zich uitsluitend nog richten op comfort bieden? VUmc ontwikkelde hiervoor een handreiking. Lees meer

Zorg voor Beter Kennisbundels gratis online
zorgvoorbeterkennisbundels85.jpgVilans heeft samen met V&VN, Trimbos instituut en Calibris het materiaal dat binnen het Zorg voor Beter programma werd ontwikkeld geschikt gemaakt voor het MBO. De leerstof, verzameld in elf kennisbundels voor docenten en praktijkbegeleiders, is gratis online beschikbaar. Lees meer

Handreiking voor 'Bewegingsgerichte zorg'
bewegingsgerichtezorg85.jpgBewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen bewegen te weinig. Om hier verandering in te brengen is de handreiking 'Bewegingsgerichte zorg in praktijk brengen met het zorgleefplan' ontwikkeld. Het is een coproductie van LOC, V&VN, ActiZ en KNGF/NVFG. Lees meer

Toolbox sociale buurtnetwerken voor ouderen
toolboxevenbuurten85.jpgIn Rotterdam is een aanpak ontwikkeld om ouderen te steunen met sterke sociale buurtnetwerken. Deze moeten ouderen helpen om zo lang en goed mogelijk thuis te blijven wonen. "Even Buurten" heet de aanpak. Er is nu een toolbox voor beleidsmakers in andere gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. Lees meer

Website met tips en online cursus voor mantelzorgers
dementieonlinewebsite85.jpgWie plotseling te maken krijgt met dementie in zijn of haar omgeving, ziet zich geconfronteerd met een onzekere toekomst. Welke veranderingen brengt dit met zich mee voor jou, je partner, je gezin en op welke termijn? De website dementieonline.nl geeft antwoord op veel van die vragen. Lees meer

Producten & Diensten
Senioren en ouderen in beweging
nijha.jpgNijha ontwikkelt en levert sport- en spelmaterialen en beweegtoestellen voor binnen én buiten. Rekening houdend met de bewegingsmogelijkheden en motivatie van de senioren. Lees meer

Met een hometrainer interactief fietsen in eigen stad of omgeving!
hometrainerfietsen85.jpgLaat uw cliënten fietsen door hun eigen omgeving. Met een groot beeldscherm voor een hometrainer kunnen zij fietsen door Amsterdam, de duinen en het Gardameer. Onderweg kunnen ze zelf kiezen waar ze heen gaan. Lees meer
Ervaringen & Meningen

'Juweeltjes' - november
juweeltjes85.jpg Uitingen van diepe gedachten, emoties, herinneringen en verassende associaties door kwetsbare mensen wiens geheugen, denken en taal door dementie is aangetast. Paula Irik, Eva Smit en Irene Kruijssen van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan, laten zich er dagelijks door ontroeren en ze verzamelen ze. 'Juweeltjes' noemen zij ze. IDé publiceert elke maand een selectie. Lees meer

Agenda
November  
21 De mond niet vergeten! Symposium (Amsterdam)
22 Cursus Kortdurende gesprekstherapie bij dementie (Amsterdam)
23 Het fitte brein Publiekslezing (Groningen)
25 Landelijk Congres Moderne dementiezorg (Nieuwegein)
   
December  
3 2e Landelijke Studiedag 'Senior Friendly Hospital' (Utrecht)
   
  2014
Januari  
18 Het fitte brein Publiekslezing (Rotterdam)
20 Van AWBZ naar Wmo, van verzorgingsstaat tot participatiesamenleving (Bussum)
Februari  
8 Het fitte brein Publiekslezing (Dronten)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl