- Oproep -

IDé heeft geldzorgen...


Beste lezer van de website / abonnee van de IDé Nieuwsbrief,

cirkel met mottos.jpg

U kent IDé

Moderne kennis verspreiden en mensen en organisaties enthousiasmeren om die toe te passen; dat is onze belangrijkste taak. En daarin hebben we al veel bereikt, samen met  u en andere praktijkdeskundigen en wetenschappers. Zie hier het beeldverslag van IDe’s activiteiten tot nu toe.

Maar IDé heeft geldzorgen. We willen graag de nieuwste kennis laagdrempelig via onze website blijven delen met iedereen. Zeker nu het alsmaar groeiend aantal bezoekers (al ruim 14.000 p/mnd) duidelijk maakt dat daar grote behoefte aan is. Maar dat kost geld, zo’n € 30.000 tot € 50.000 per jaar; en die zijn er niet. Helpt u ons om ze bij elkaar te krijgen?

ideaalverpleeghuis140.jpg

Leven met dementie
Hoe kunnen we het leven met dementie beter of draaglijker maken, voor de dementerende en diens naasten? Wat zijn de nieuwste wetenschappelijke inzichten en goede praktijkvoorbeelden? Op de website van IDé kan iedereen de antwoorden op deze vragen vinden. En nog veel meer: naast artikelen die stof tot nadenken geven, ook vragen en antwoorden uit de praktijk over de dagelijkse omgang met dementie en de nieuwste hulpmiddelen.

Vrijwillige inzet en betrokkenheid
IDé is een slanke organisatie die veel met weinig kan. De afgelopen jaren werden de eindjes aan elkaar geknoopt en met een grote dosis vrijwillige inzet en persoonlijke gedrevenheid kregen we veel voor elkaar. Om hiermee door te kunnen gaan heeft IDé financiële steun nodig. Kunnen we op u rekenen?giro 5058623
ten name van IDé – Innovatiekring Dementie te De Bilt


Helpt u IDé?
Vindt u het werk van IDé belangrijk? Kent u mensen die IDé met een donatie willen helpen om door te gaan? Misschien zelfs met een periodieke overschrijving, ook voor volgende jaren? Machtigen voor automatische incasso kan ook.

IDé is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan IDé zijn dan ook  fiscaal aftrekbaar en nalatenschappen kunnen vrij van successierechten aan IDé geschonken worden.

Tevens biedt IDé zorginstellingen en andere ondernemingen de mogelijkheid om officiële sponsor te worden, met een vermelding op de website van IDé. Wij informeren u graag over de mogelijkheden: mail ons via contact@innovatiekringdementie.nl.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw hulp!

copy (2) of ide hoekje scherm en printer edit mz.jpg

Drs. Jenneke van Veen,
voorzitter IDé

 

Stuur deze mail door!

 

Leven met dementie, er kan meer dan je denkt.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat het leven van mensen met dementie beter wordt.


Kunt u dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.

Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl