IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

steunidebutton.jpg

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door


augustus 2013

De zomervakanties raken ten einde. Ook de Tweede kamer gaat weer aan de slag en behandelt als eerste het wetsvoorstel Zorg en Dwang. De criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling zijn bijna klaar. En we  hebben weer een veelheid aan inspirerende wetenswaardigheden verzameld om het leven van mensen met dementie beter te maken.  Bent u ook klaar voor een nieuw seizoen?

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Eén ster voor Zorgresidenties Zonneburg
1sterfixatievrij.jpg De Zorgresidenties Zonneburg in Zeist en omstreken ontvingen 6 augustus het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met een ster. Lees meer

Ziekenhuis zet extra lage bedden in
lagebeddenziekenhuis85.jpg In de verpleeghuizen kennen we ze al langer; de bedden die extra laag gezet kunnen worden om valletsel te voorkomen. Een betere oplossing dan bedhekken en vastbinden. Diaconessenhuis Leiden wil een seniorenvriendelijk ziekenhuis zijn en gaat deze bedden overal inzetten, mét geïntegreerd alarmsysteem. Lees meer

'Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen'
jennekevanveennieuwsuur85.jpg Bestuurders van zorginstellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het terugdringen van vrijheidsbeperking. Dat zei IDé voorzitter en oud-hoofdinspecteur Jenneke van Veen in de TV uitzending van Nieuwsuur. De nieuwe wet schrijft voor dat je permanent moet zoeken naar andere oplossingen dan vrijheidsbeperking en die andere oplossingen zijn er vaak ook', zegt zij. Lees meer

Wet Zorg en Dwang 4 september in Tweede kamer.
tweede-kamer85.jpgDe Tweede kamer zal het wetsvoorstel Zorg en Dwang bespreken op woensdagochtend en -avond 4 september. IDé stuurt samen met Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg aan de Kamerleden een gezamenlijke reactie op het wetsvoorstel. Als de brief verzonden is, komt hij ook op IDé’s website.

Criteria Waarborgzegel 2014-2015
waarborgzegelfixatievrijezorggroen85.jpg Op dit moment wordt nog gewerkt aan de nieuwe criteria voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling voor de periode 2014-2015. De criteria voor dit keurmerk worden elke twee jaar herijkt aan dat wat in de wetenschap en de zorgpraktijk haalbaar is gebleken met betrekking tot bewegingsvrijheid van mensen met dementie. Lees meer

Ander nieuws

Ard Schenk, Dick Swaab en Erik Scherder over het fitte brein
brein85.jpg Oud-schaatskampioen Ard Schenk en de professoren Dick Swaab en Erik Scherder geven op zondag 22 september in Amsterdam de gratis publiekslezing 'Het fitte brein'. Alles over het belang van bewegen voor je lijf en je brein. Aanmelden nodig. Lees meer

Fitheid Deense negentigjarigen met sprongen vooruit
ouderevrouwmetcomputer85.jpg "Hoogbejaarden zijn broos en veelal ziek en hebben dus veel zorg nodig", dat is het algemene beeld in onze samenleving. Maar Deens onderzoek laat zien dat het maar zeer de vraag is of dit beeld nog klopt. Lees meer


Mondzorg vraagt extra aandacht
kies85.jpg De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) gaat in de tweede helft van dit jaar tijdens inspectiebezoeken in de ouderenzorg extra aandacht besteden aan de mondzorg. De reden hiervoor is dat de IGZ signalen ontvangt dat de kwaliteit van de mondzorg in de ouderenzorg onvoldoende is. Lees meer

Symposium 'De mond niet vergeten!'
smiley85.jpg Wilt u weten wat u kunt doen om bij te dragen aan een goede mondgezondheid van kwetsbare ouderen thuis en in het verpleeghuis? Meldt u dan aan voor het symposium 'De mond niet vergeten! op 21 november in Amsterdam. Voor alle beroepsgroepen die direct of indiect betrokken zijn bij de gezondheid van kwetsbare ouderen. Een initiatief van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde, de Vrije Universiteit en IDé Lees meer

'In de zorg is meer kennis nodig over stervensrituelen moslims'
islamzorg85.jpg Elk geloof en elke cultuur kent zijn eigen gebruiken rond het overlijden van mensen. Nederland telt momenteel naar schatting ruim 800.000 moslims. Claudia Venhorst promoveerde op onderzoek naar de overlijdensrituelen van moslims. Zij bepleit dat Nederlandse zorgverleners hiervan meer weten. Lees meer

DementieEnDan? Grote landelijke campagneweek Dementie in september
dementieendan85.jpg Rond Wereld Alzheimerdag is er dit jaar een week lang nationale aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om het leven met dementie betekenisvol en dragelijker te maken. De campagneweek DementieEnDan loopt van 21 tot 29 september. Lees meer

Medische beroepsorganisaties werken aan deskundigheid dementie
depressiefopbed85.jpg De beroepsorganisaties van huisartsen (NHG), specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters (Verenso) en verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) starten een gezamenlijk scholingsproject Eerstelijnszorg. Ze sluiten daarmee aan bij de campagne DementieEnDan die in september plaatsvindt. Lees meer

‘Verpleeghuisarts’ aan huis
oudergeneeskundeaanhuis85.jpg Verpleeghuisartsen aan huis, dat is een nieuwe ontwikkeling. Deze artsen, tegenwoordig ‘specialisten ouderengeneeskunde’ genoemd, weten meer van complexe ouderenproblematiek dan de huisarts.
Lees meer

Normen voor dementiezorg
zorgstandaardalzheimernl85.jpg Op 18 juli jl. presenteerde Alzheimer Nederland de ‘Zorgstandaard Dementie’. In dit document staat beschreven op welke zorg mensen met dementie anno 2013 moeten kunnen rekenen. Lees meerKennisbank

Uitgelicht: Websites voor homoseksuele ouderen en zorg
roze-50-plus85.jpg Op www.roze50plus.nl kunnen homoseksuele ouderen informatie vinden op het gebied van wonen, zorg en welzijn. www.rozezorg.nl richt zich op het verbeteren van de positie van homseksuele ouderen in de zorg- en welzijnssector. Lees meer

Sportieve ouderen hebben gezonder brein
sneeuwinengeland85.jpg Wandelen, fietsen, hardlopen of tuinieren; ouderen die veel bewegen hebben een betere kwaliteit zenuwbundels dan leeftijdgenoten die minder bewegen. Ook blijkt beweging het meest effect te hebben op het voorste deel van de hersenen, dat onder meer zorgt voor keuzes maken, vooruitdenken en handelen. Lees meer

TimeSlips: fantasie brengt zelfvertrouwen terug
fotovoortimeslips85.jpg Niet worstelen met het geheugen, maar putten uit je fantasie. Dat werkt bevrijdend voor mensen met dementie, zegt Anne Basting. Zij ontwikkelde voor hen het concept TimeSlips, een uitnodiging om creatief uiting te geven aan wat er zich in je hoofd afspeelt. Lees meer

TimeSlips doe je zo (creatief verhalen maken)
pioniersbaraktollebeek85.jpg De voorbeelden van TimeSlips, het creatief verhalen vertellen met mensen met dementie, werken inspirerend. De methodiek is vooral geschikt voor mensen met gevorderde dementie die niet meer via de vertrouwde weg kunnen communiceren. Lees meer

Seks in het verzorgingshuis, anno 2013
knuffel85.jpg Dat ook ouderen behoefte kunnen hebben aan intimiteit en seksueel contact komt bij veel jongere verzorgenden niet op. Een sekskoffertje dat het onderwerp seks in het verzorgings- en verpleeghuis bespreekbaar maakt tussen verzorgenden en hun cliënten, won onlangs een prijs. Lees meer

Geen diclofenac bij hart- en vaatziekten
diclofenac85.jpg Diclofenac is risicovol voor mensen met hart- en vaatziekten, dus ook voor mensen met vasculaire dementie en mensen die een beroerte hebben gehad. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) raadt nu alle diclofenac-bevattende medicijnen af voor deze groep. Lees meer

Producten & Diensten (gesponsord)

Gebruik voor familiecommunicatie hetschriftvan.nl
logo-hetschriftvan-85x85.jpg
Met hetschriftvan.nl houdt u als familie en/of verzorgers elkaar dagelijks op de hoogte van het wel en wee van de dementerende.
Lees meer

Ruimte voor beleving
advertentie_ide_weergaaf.jpg Weergaaf draagt met interactieve ruimtes bij aan een beter welzijn in de zorg. Onze interieurs prikkelen de zintuigen en dat betekent: activiteit en ontspanning.  Meer weten?Ervaringen & Meningen

Wat zijn uw ervaringen met het levensboek?
boekpaars85.jpg Ilse de Schryver vraagt vanuit Vlaanderen of u uw ervaringen met zogenaamde levensboeken met haar wilt delen: 'Hoe wordt dit bij jullie gebruikt in de dagelijkse praktijk? Hoe ziet de vormgeving eruit? Wat zijn de voor-en nadelen? Hoe zit het met privacy? Alvast zeer bedankt voor uw reactie'. Lees meer

'Juweeltjes' - augustus
juweeltjes85.jpg Uitingen van diepe gedachten, emoties, herinneringen en verassende associaties door kwetsbare mensen wiens geheugen, denken en taal door dementie is aangetast. Paula Irik, Eva Smit en Irene Maijer van de Amsterdamse zorginstelling Cordaan, laten zich er dagelijks door ontroeren en ze verzamelen ze. 'Juweeltjes' noemen zij ze. De komende tijd publiceert IDé elke maand een selectie. Lees meer

Vier dagen wandelen voor IDé
sponsorloopcarolien85.jpg Het was warm en ver, maar Carolien Langendijk heeft doorgezet. Ze liep de 4daagse van Nijmegen als sponsorloop om geld op te halen voor IDé. Hier is haar verslag. Heel hartelijk bedankt Carolien! Lees meer

Agenda
2013

September

11 Congres Palliatieve zorgverlening: voor en na de dood (herhaling)(Ede)
12 Het Dementie Gesprek (Ede)
19 Lichttherapie in de gezondheidszorg nu en in de toekomst (Eindhoven)
19 Deel jij de medicijnen uit? Het medicatiecongres 2013 (Ede)
22 Het fitte brein Publiekslezing (Amsterdam)
23 Mantelzorgdag Dementie (Alkmaar)
26 “De dokter zei Alzheimer: Wat Nu?" Symposium (Amsterdam)
26 Congres Kleinschalig zorgen voor ouderen (Ede)
26 Symposium - Kennis delen? Bijzonder normaal! Specialistische zorg en behandeling in de ouderenzorg (Eindhoven)
   
 Oktober
7 Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Dementie (Lunteren)
11 Het Parkinson-congres (Ede)
18 Hét verpleeghuiscongres (Ede)
   
 November
1 Wetenschap: Noodzakelijk voor topzorg?! Symposium (Nijmegen)
4  ‘Bewegen in de Langdurige zorg’  congres (Bussum)
13 Van wetenschap naar praktijk; lectoren aan het woord TvZ-congres (Ede)
21 De mond niet vergeten! Symposium (Amsterdam)
25 Moderne dementiezorg congres (Nieuwegein)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl