IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

steunidebutton.jpg


button sponsorloop groen.png

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door


juli 2013

Goed nieuws: er komen steeds meer handige methodieken en lesmaterialen om mensen met dementie op moderne wijze te ondersteunen. IDé verzamelt en publiceert ze, zodat iedereen er zo snel mogelijk profijt van kan hebben.
Inmiddels hebben al 86 zorginstellingen het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Is uw organisatie de volgende?

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Wet Zorg en dwang 1ste week september in Tweede Kamer
tweede-kamer85.jpgHet wetsvoorstel Zorg en dwang is langzaam op weg naar de Eerste Kamer. De bespreking in de Tweede Kamer van de ‘Vijfde nota van wijzigingen’ (juni 2012) staat gepland in de eerste week van september; direct na het zomerreces.
Lees meer


Actieprogramma onvrijwillige zorg
handengeven85.jpgOp initiatief van het ministerie van VWS komt er een Actieprogramma onvrijwillige zorg. Hierin gaan landelijke partijen samenwerken om gevolg te geven aan de adviezen van de 'Denktank Complexe zorg': 'cliëntgericht en multidisciplinair werken om dwang te voorkomen’.
Lees meer


‘Wet Zorg en Dwang weerspiegelt moderne zorg’
ceeshertogh85.jpg"De nieuwe wet komt volstrekt overeen met de opvattingen van goede zorgverleners", zegt prof. dr. Cees Hertogh in een radio-interview op 21 juni jl. "De wet moet er nu eindelijk snel komen", zegt hij, "we hebben lang genoeg getobd met wetgeving die niet deugt". Lees meer

Vijf locaties van Sutfene fixatievrij !
2sterrenfixatievrij85.gifZe kregen 14 juni het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met twee sterren.


Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
waarborgzegelfixatievrijezorggroen85.jpgIn totaal 86 zorginstellingen hebben nu al het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. De criteria worden elke twee jaar herijkt aan de state of the art; medio augustus worden de criteria 2014-2015 gepubliceerd.

Ander nieuws

De mond niet vergeten!
smiley85.jpgEen slechte mondgezondheid leidt tot meer problemen dan we ons vaak realiseren. Daarom op 21 november een multidisciplinair symposium over goede mondzorg voor kwetsbare ouderen, thuis en in het verpleeghuis. Een initiatief van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde (SBT), de Vrije Universiteit (VU) en Stichting Innovatiekring Dementie (IDé). Lees meer

Methodiek om verpleeghuisbewoner plezierig in beweging te brengen
mibbokaarten85.jpgBewegen is noodzakelijk voor lichaam en geest, maar hoe zorg je ervoor dat mensen ook in het verpleeghuis in beweging blijven? Experts ontwikkelden een eenvoudige methode. De kern is:  zoeken naar beweegmomenten en –mogelijkheden die aansluiten bij de behoeften van de bewoners. Lees meer

‘In de care werken is moeilijker dan op een IC'
handensamen85.jpgVerpleegkundigen op de ic worden beter betaald en hebben hoger aanzien dan mensen die werken in de langdurende zorg voor mensen met dementie. Volledig onterecht, vindt hoogleraar Zorg en Dementie Anne-Mei The, want in de dementiezorg komt heel veel psychologie kijken.
Lees meer


Hart en ziel terug in de zorg
hartouderenzorg85.jpgDat doen ze bij Brabantzorg door medewerkers ruimte te geven voor zorgvernieuwing. Dromen over ideale zorg en die realiseren; dat is het motto, en geen onnodige regels.
Lees meer


Nieuwe websites ouderenzorg
nursesonthemove85.jpgDe Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid Limburg lanceerde onlangs twee websites: een algemene en een speciale voor het project ‘Nurses on the move’.
Lees meerBekrachtiging VN-verdrag Handicap staat op stapel
rolstoelers85.jpgStaatssecretaris Van Rijn is nu echt van plan het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking te laten bekrachtigen. Het verdrag ligt in Nederland al sinds 2007 op uitwerking te wachten. Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met een beperking. Lees meer

Carolien loopt voor IDé de vierdaagse
sponsorloopcarolien85.jpgCarolien Langendijk liep vorig jaar voor het eerst de Nijmeegse 4daagse sponsorloop voor IDé. Haar motivatie? “De activiteiten van IDé hebben mij geholpen om mijn moeder betere kwaliteit van leven te bieden. Dit gun ik andere mensen ook!” Lees meer

IDé heeft steun nodig
collectebuside85.jpgIDé wil graag de nieuwste kennis laagdrempelig blijven delen met iedereen. Elke maand bezoeken al meer dan 14.000 mensen onze website. Wilt u IDé helpen haar werk voort te zetten ? Geef op giro 5058623. Automatische incasso kan ook! Lees meer
Zie hier het beeldverslag van IDé’s activiteiten tot nu toe.

Kennisbank

Uitgelicht: ‘Dossier mondzorg’
mondzorg85.jpgWaarom goede mondverzorging van het allergrootste belang is, ook bij dementie. Hoe je daar als naasten en als verzorgenden en verpleegkundigen voor kunt zorgen. Richtlijnen en praktische tips. Lees meer


Lespakket dementie gratis online beschikbaar
lespakketdementie85.jpgDe Hogeschool Rotterdam heeft samen met onderwijs- en zorginstellingen een online lespakket over dementie ontwikkeld, voor klassikaal onderwijs. Het is opgebouwd rond zes thema’s. Lees meer


Mantelzorgregelingen vaak onbekend
mantelzorg85.gifHulp van familie, vrienden en buren is onmisbaar in de zorg en wordt nog veel belangrijker de komende jaren. Er zijn gelukkig al een aantal regelingen die mantelzorgers financieel steunen. Lang niet alle mantelzorgers zijn hiervan op de hoogte. Lees meer

Plezierige-Activiteiten-Methode ook geschikt na beroerte
ouderenzorg85.jpgDepressiviteit na een beroerte komt veel voor. De ‘Plezierige-Activiteiten-Methode’, die door NIVEL is ontwikkeld voor mensen met dementie die depressief zijn, blijkt ook te werken bij mensen die depressief zijn na een beroerte. Lees meer


Producten & Diensten (gesponsord)

Senioren en ouderen in beweging
nijha.jpgNijha ontwikkelt en levert sport- en spelmaterialen en beweegtoestellen voor binnen én buiten. Rekening houdend met de bewegingsmogelijkheden en motivatie van de senioren. Lees meer

Met een hometrainer interactief fietsen in eigen stad of omgeving!
hometrainerfietsen85.jpgLaat uw cliënten fietsen door hun eigen omgeving. Met een groot beeldscherm voor een hometrainer kunnen zij fietsen door Amsterdam, de duinen en het Gardameer. Onderweg kunnen ze zelf kiezen waar ze heen gaan. Lees meer

Ervaringen en Meningen

Waar zijn de psycholoog en de verpleegkundige?
antipsychotica-2-85.jpgAntipsychotica worden vaak voorgeschreven uit onmacht', vertellen artsen, omdat verzorgenden met de rug tegen de muur staan.  'Maar moeilijk gedrag hoort toch niet alleen op het bordje van verzorgenden en dokters te liggen?  Waar zijn de psychologen, geriatrisch verpleegkundigen, coaches en teambegeleiders?' vraagt Elly Duijf zich af. Lees meer


Agenda

September 
11  Congres Palliatieve zorgverlening: voor en na de dood (herhaling)(Ede)
12  Het Dementie Gesprek (Ede)
19  Lichttherapie in de gezondheidszorg nu en in de toekomst (Eindhoven)
19  Deel jij de medicijnen uit? Het medicatiecongres 2013 (Ede)
26  Congres Kleinschalig zorgen voor ouderen (Ede)

Oktober
  7  Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Dementie (Lunteren)
11  Het Parkinson-congres (Ede)
18  Hét verpleeghuiscongres (Ede)

November
21  Symposium De mond niet vergeten! (Amsterdam)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl