Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.
4 motto's van IDé

Stichting Innovatiekring Dementie (IDé) werd in 2007 opgericht om bij te dragen aan een betere levenskwaliteit van mensen met dementie door nieuwe inzichten hierover te verzamelen en verspreiden en de toepassing ervan te bevorderen. Voor iedereen die met dementie te maken heeft. Onafhankelijk, oplossingsgericht, het perspectief van mensen met dementie centraal.  


IDé onderscheidt zes sleutels voor levenskwaliteit bij dementie:

  1. Lichamelijk welbevinden
  2. Behoud van eigen regie en zelfstandigheid
  3. Persoonlijke invulling van dag, avond en nacht
  4. Begripvolle steun en betekenisvol contact
  5. Fijne, veilige en activerende woonomgeving
  6. Naasten, samenleving en professionals zijn partners

Vliegende sleutel IDé

‘Zorg voor vrijheid en veiligheid’ was IDé’s speerpunt; jezelf kunnen zijn, géén onnodige vrijheidsbeperking en psychofarmaca. De vliegende sleutel met in het midden een hart is hiervan het symbool. De sleutel staat voor de sleutels voor levenskwaliteit en voor het ontsluiten van oplossingen voor individueel maatwerk. De vleugels staan voor vrijheid en het hart staat voor toewijding. 

De moderne inzichten en goede praktijkvoorbeelden die IDé verzamelde werden verspreid via haar website, nieuwsbrief en social media. Projecten en scholingsactiviteiten bevorderden de toepassing van deze kennis. In 2022 ronde de stichting haar activiteiten af met een samenvatting van de belangrijkste actuele inzichten, in het model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’

Publicaties

De nieuwe inzichten publiceerde IDé in bondige artikelen in gewone mensentaal. De laatste jaren raadpleegden wekelijks gemiddeld 2500 mensen de website. Na beëindiging van de activiteiten zijn de artikelen blijvend beschikbaar gesteld in een archiefversie van de website. 

Hieronder het beeldverslag van IDé's eerste lustrum:


Projecten

Om te bevorderen dat de actuele inzichten in de praktijk ook worden toegepast ontwikkelde IDé projecten. Soms alleen, vaak samen met andere organisaties en professionals die de praktijk van binnenuit kennen. Een paar voorbeelden:

Keurmerk Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling

Als eerste was er de campagne ‘Ik bind niet vast’, waarvoor een werkgroep werd gevormd met o.a. prof. Jan Hamers, prof. Erik Scherder en de eerste fixatievrije verpleeghuisarts Hans Houweling. Hierna volgde het register van fixatievrije zorginstellingen, de campagne ‘Een speld voor uw band’ en de landelijke tour ‘Niet fixeren is een kunst’, samen met de Universiteit Maastricht. 

 

Keurmerk Waarborgzegel Fixatievrije ZorginstellingVan 2011 tot 2022 voerde IDé het landelijk erkende keurmerk 'Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling'. Het was een kompas, beloning en lerend netwerk voor zorginstellingen die wilden excelleren in Zorg voor vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie. Zonder onnodige bureaucratie, met het accent op visie, cultuur, permanent leren en nieuwe kansen zien en aangrijpen om bij te dragen aan de levenskwaliteit van mensen met dementie. Het Waarborgzegel maakte deel uit van de kwaliteitsinformatie van Zorgkaart Nederland.

 

Klaar voor de Wet zorg en dwang?

De principes van de Wet zorg en dwang werden in 2008 al vastgelegd. IDé ondersteunde vanaf dat moment zorginstellingen om klaar te zijn voor deze nieuwe wet. Met themabijeenkomsten, scholingen, multidisciplinaire masterclasses en interactieve beleidsontwikkelingstrajecten.

 

Logo Vrijheid en veiligheid bij dementieOm mensen mee te nemen in de geest van de Wzd ontwikkelde IDé samen met Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in zorg de ‘Dialoogbijeenkomsten vrijheid & veiligheid bij dementie’. Een interactief programma van 2 uur waarin deelnemers met elkaar a.d.h.v. filmpjes en onder begeleiding van ervaren gespreksleiders open van gedachten wisselen over de betekenis van vrijheid en veiligheid voor mensen met dementie, dilemma’s en oplossingsrichtingen. Het project werd gefinancierd door het VWS Actieprogramma onvrijwillige zorg. 
 

Logo De mond niet vergeten!

Met dit project hebben wij het belang van goede mondzorg onder de aandacht gebracht, toegankelijk voorlichtingsmateriaal gemaakt en een multidisciplinaire aanpak ontwikkeld voor lokale samenwerking rond de mondgezondheid van kwetsbare ouderen. De Mond niet Vergeten! was een initiatief van IDé, Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Vrije Universiteit en de beroepsvereniging van tandartsen, de KNMT. Na afloop van het driejarige project kreeg De mond niet vergeten! een multidisciplinair vervolgprogramma, met steun van het ministerie van VWS. Hiervoor werd Stichting De Mond Niet Vergeten! opgericht. Na afloop van het driejarige project eind 2017 kreeg De mond niet vergeten! een multidisciplinair vervolgprogramma, met steun van het ministerie van VWS. 

Organisatie

IDé was een initiatief van organisatieadviseur Elly Duijf MMC en onderzoeksjournalist Stella Braam, auteur van het spraakmakende boek ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader’ (2005). Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur, nam in 2011 het voorzitterschap over van prof. Guus van Montfort. Peter Schrurs, oud omroepdirecteur, was van begin tot eind secretaris en penningmeester. De stichting had een kleine vaste bureau-organisatie met een flexibele schil van vakspecialisten. De directie werd gevoerd door Elly Duijf, Marysia Zarzycki was tot 2013 verantwoordelijk voor de webredactie en daarna Elly Molendijk. IDé’s start in 2007 werd mede mogelijk gemaakt door een 3-jarige subsidie van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, het toenmalige RVVZ.  

Slotactiviteit

In 2022 rondde IDé na 15 jaar haar activiteiten af door de belangrijkste inzichten uit wetenschap en praktijk samen te brengen in het model ‘Zorg voor vrijheid & veiligheid bij dementie’. Dit model blijft beschikbaar op IDé’s website, tezamen met de vele artikelen die IDé eerder publiceerde, video’s en scholingsmateriaal.