Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Niet fixeren tour trekt door Nederland

Redactioneel - 14-12-2010

Van 30 september tot 8 december 2010 trok de promotietour ‘Niet fixeren is een kunst’ door het land, georganiseerd door  IDé samen met de Universiteit Maastricht.

De tour had als doel om aan beleidsmakers de kunst van het niet fixeren over te dragen en om ook het grote publiek te laten zien dat meer bewegingsvrijheid voor mensen met dementie moet en kán.

De Universiteit Maastricht droeg in de tour de door haar ontwikkelde Exbelt-methode <klik op succesvolle interventie> uit, waarmee verpleeg- en verzorgingshuizen verantwoord kunnen stoppen met het vastbinden van bewoners. 

In de tour reisde een expositie mee van kunstwerken die jonge kunstenaars maakten van overbodig geworden onrustbanden. (Foto-compilatie) Zorginstellingen stuurden aan IDé deze banden op, in ruil voor fraaie campagnespelden. De kunstenaars transformeerden de ingestuurde banden tot kunst met een nieuwe positieve betekenis voor mensen met dementie. 

Er ging ook een attractieve ‘ontdekkingstocht’ mee. In de buitenlucht konden bezoekers alles leren over het belang van  bewegingsvrijheid en hoe je  daar ook  bij dementie voor kunt zorgen. Als naslagwerkje waren er voor de bezoekers twee speciale folders; Leven met dementie en Antipsychotica.

Diverse organisaties – verspreid over het land - waren gastheer van de tour.

Landelijke startbijeenkomst

De tour startte in Den Haag met een landelijke conferentie voor de landelijke beleidsmakers en de pers. Hoofdinspecteur van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) Mw. Jenneke van Veen liet tijdens de conferentie weten dat de succesvolle wetenschappelijke Exbeltmethode verplicht zou moeten zijn. Lees hier het verslag van de conferentie.

Regionale promotieweken

Na de startbijeenkomst volgde een tocht door het land. Vijf verpleeghuizen waren gastheer van de karavaan: Steenvoorde in Rijswijk, Overspaarne in Haarlem, Land  van Horne in Weert, Berchiem in Burgum en Kalorama in Nijmegen. Sommige gastheren fixeren niet meer of hebben dat zelfs nooit gedaan, anderen zitten volop in het proces van afbouw.
 

In elke locatie was er een middagsymposium voor beleidmakers en aansluitend een weeklang de ontdekkingstocht en expositie voor alle andere betrokkenen.

Burgemeesters, wethouders en andere prominenten openden de promoweken en dat droeg bij aan de nodige aandacht van de regionale en lokale pers. Zelfs via huis-aan-huis bladen vernam het grote publiek zo de boodschap: meer bewegingsvrijheid bij dementie moet en kan! Zie hier een bloemlezing.

Presentaties in landelijke congressen

Op de Zorg voor Beter dag in Roermond hield IDé – samen met het Exbeltteam - een drukbezochte workshop. Onder verzorgenden en verpleegkundigen bleek een grote behoefte aan kennis en praktijkvoorbeelden over het verantwoord afbouwen van vrijheidsbeperking.

In november volgde het Gerion congres Alle riemen los! voor (para)medici en gedragskundigen. Hier gaf IDé de slotpresentatie over de vraag ‘Wat maakt dat het uiteindelijk gaat lukken om vrijheidsbeperking fors terug te dringen?’.

De tour eindigde in het IGZ congres op 7 december. Voor de laatste keer toonde IDé hier de kunstwerken Niet fixeren is een kunst!  Aan de vertrekkende hoofdinspecteur Mw. Jenneke van Veen, werd één van de kunstobjecten cadeau gedaan. (Lees artikel)

Niet fixeren is een kunst! wordt mogelijk gemaakt door:

  
Florence Zorg  -  De Friese Wouden  -  Land van Horne  -  SHDH  -  Kalorama