Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nieuwe wettelijke richtlijnen

Redactioneel - 14-09-2008

Er zijn nieuwe wettelijke richtlijnen voor vrijheidsbeperking in de maak. Op dit moment regelt de Wet BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) hoe en wanneer je vrijheidsbeperkende maatregelen mag toepassen.  Het ministerie van VWS werkt aan een nieuwe wet Zorg en dwang, die de BOPZ in 2011 moet gaan vervangen. De nieuwe wet zal gaan gelden voor alle zorginstellingen. Dus ook voor de thuiszorg en verzorgingshuizen die nu nog niet onder de BOPZ vallen.

De regels voor vrijheidsbeperking worden aangescherpt. Vooruitlopend op de nieuwe wet geeft VWS aan zorginstellingen al nadere aanwijzigen voor vrijheidsbeperking binnen de huidige wet. Zie: Richtinggevend kader vrijheidsbeperking, 26 maart 2008. De belangrijkste aanwijzingen zijn:

  1. vrijheidsbeperking mag alléén als je alle alternatieven hebt bekeken en je kunt motiveren waarom die niet lukken;
  2. je mag de beslissing pas nemen, na overleg in een multidiscipinair team;
  3. je moet in het zorgplan precies beschrijven welk ernstig nadeel door de vrijheidsbeperking wordt voorkomen of weggenomen;
  4. de zorginstelling moet aan de inspectie een overzicht kunnen tonen van alle gevallen van vrijheidsbeperking.