Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Lespakket dementie gratis online beschikbaar

door IDé redactie - Redactioneel - 27-06-2013

De Hogeschool Rotterdam heeft samen met onderwijs- en zorginstellingen een online lespakket over dementie ontwikkeld, voor klassikaal onderwijs. Het is opgebouwd rond zes thema’s: vroegsignalering, belevingsgerichte zorg, eten en drinken, activiteiten voor mensen met dementie en kwaliteit van leven, omgaan met gedragsproblemen en omgaan met familieleden. Het pakket werd ontwikkeld met subsidie uit het Nationaal Programma Ouderen en is gratis te downloaden.


Flexibele lespakketten
De pakketten bestaan uit theoretische kennis, praktische training, opdrachten, casuïstiek, filmmateriaal en handige tools (zoals een checklist en geplastificeerde kaarten met korte informatie). De onderdelen kunnen geïntegreerd worden aangeboden in het onderwijs of als aparte cursus of lesdag gegeven worden.

“De lespakketten worden door ROC's en zorginstellingen gebruikt voor de bij- en nascholing van verzorgenden, maar worden ook toegepast in de initiële opleidingen”, vertelt Jacomine de Lange, projectleider en lector Transities in Zorg van het Kenniscentrum zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. "Ook de HBO-V wil de inhoud van de lespakketten graag aanpassen voor gebruik in hun onderwijs."

Het lespakket biedt naast theorie ook gerichte praktijkopdrachten waaruit docenten kunnen kiezen. De Lange: "Het zijn flexibele lespakketten waarin we ook suggesties doen voor boeken, relevante links naar websites met meer informatie en (instructie)films."


Bundeling van kennis
In de pakketten is kennis gebundeld die werd ontwikkeld is in het Landelijk Dementie Programma, de Zorg voor Beter-projecten, de Academische Werkplaats Dementie en onderzoeken van de kenniskring Transities in Zorg. De pakketten werden gemaakt en getest door een werkgroep met ROC-docenten, medewerkers van zorgorganisatie De Zellingen en het Kenniscentrum Kennis van Zorg maakten de lespakketten.


In de maak: betaalde e-learning probleemgedrag
Het Trimbosinstituut is een e-learning pakket aan het maken, voor individueel leren en specifiek gericht op omgaan met moeilijk gedrag bij dementie. , dat zal naar verwachting online via een uitgeverij tegen betaling beschikbaar komen, december 2013/januari 2014. Lees meer hierover in een ander artikel op de website.


Downloaden
Het gratis lespakket voor klassikaal onderwijs kunt u in losse pdf-delen downloaden:
    Lespakket Eten & Drinken
    Lespakket Belevingsgerichte zorg
    Lespakket Vroegsignalering
    Lespakket Omgaan met familieleden
    Lespakket Omgaan met probleemgedrag
    Lespakket Activiteiten ondernemen

Meer informatie over dit lespakket: J. de Lange,  email:

Bronnen:
www.nationaalprogrammaouderenzorg.nl
www.zonmw.nl