Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Zeggenschap voor cliënten en medewerkers

Ingezonden - 16-04-2013

Een goed leven voor cliënten, mooi werk voor medewerkers en gezonde financiën. Dat is waar gehandicaptenzorginstellingen Vanboeijen en De Noorderbrug naar streven met hun verbetertrajecten Regie op Locatie (Vanboeijen) en Regie vanuit Eigen Kracht (De Noorderbrug). Beide trajecten gaan uit van (meer) zeggenschap voor cliënten en hun netwerk, medewerkers en vrijwilligers.

Zeggenschap betekent voor beide instellingen niet alleen meepraten, maar ook meebeslissen. Beslissen over de dingen die cliënten belangrijk vinden in hun leven, het werk van medewerkers mooier maakt en past binnen de kaders van de organisatie.

Lean-methode
Beide gehandicaptenzorginstellingen werken in dit verbetertraject volgens de zogeheten Lean-methodiek die specifiek op maat is gemaakt voor de langdurige zorg. Het is een manier van werken waarbij iedereen zich erop richt om alleen datgene te doen wat waarde toevoegt voor de klant en waarbij verspillingen worden voorkomen. Daarnaast wordt een appel gedaan op de ‘eigen kracht’ van alle betrokkenen. Voorbeeldgedrag en met elkaar willen leren is essentieel. En dat raakt iedereen in de organisatie, van medewerker tot bestuurder.

Iedere locatie gaat van start met eigen verbeterthema’s  met ondersteuning van een procesbegeleider; een medewerker van de instelling die hier speciaal voor opgeleid is. Tijdens het gehele verbetertraject zijn cliënten en/of hun verwanten ook steeds betrokken.

Verbeterthema’s
Een greep uit de thema’s waar de verschillende locaties mee aan de slag gingen: het zorgplanproces verbeteren, een schoonmaakplan afgestemd op de wensen van cliënten, verwanten en medewerkers, een herontwerp van het kook- en boodschappenproces, een rooster op maat waarin de vraag van de cliënten en het persoon wordt gewaardborgd.

Vanboeijen en De Noorderbrug zijn erg te spreken over hun verbetertraject, omdat het zowel de harde als de zachte kant van veranderen raakt. Er is aandacht voor besturing en proces, maar ook voor houding en gedrag.

Tijdens de verbetertrajecten deelden Vanboeijen en De Noorderbrug hun kennis en ervaringen. Bent u benieuwd naar de ervaringen? Ga dan naar de website van Lean in de zorg (LidZ) en word lid van het netwerk: www.lidz.nl. Of kijk op www.vanboeijen.nl en www.noorderbrug.nl.