Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Nieuwe boeken: praktisch

Door: IDé Redactie - Redactioneel - 20-09-2011

Communiceren in de zorg, Sandra van Dulmen e.a.  (2011)
Noordhoff Uitgevers
€27,95
ISBN: 978-90-01-80497-8

Communiceren in de zorg gaat over  goede gespreksvoering met patiënten door verpleegkundigen. Er wordt specifiek ingegaan op verschillende doelgroepen (kinderen, ouderen, allochtonen) en zorgsectoren (preventieve, acute, chronische en intensieve zorg). Elk hoofdstuk wordt afgerond met een korte samenvatting.

Praktijkboek Dementiezorg, Ronald Geelen (2010)
Bohn Stafleu van Loghum
€ 34,50
ISBN 978-90-31-38568-3

Het Praktijkboek Dementiezorg geeft advies aan professionals die dagelijks met mensen met dementie omgaan. Stapsgewijs en met concrete voorbeelden behandelt het boek achttien thema’s zoals apathie, psychotische verschijnselen en zwerfgedrag. Achterin het boek staan praktische instrumenten zoals observatielijstjes.

‘k Zou zo graag een ketting rijgen, K. Kirkland e.a. (2011)
Boekencentrum Uitgevers
€ 24,90
ISBN 978-90-23-92152-3

'k Zou zo graag een ketting rijgen kun je beschouwen als een werkboek, waarin thema’s voor kringgesprekken met ouderen worden aangereikt. Hierbij is ook aandacht voor liederen en zintuiglijke benadering. Bedoeld voor alle begeleiders, in welke setting dan ook:  activiteitenbegeleider, muziektherapeut, geestelijk verzorger, ouderling, in een verpleeghuis, woonhaven, woonzorgcentrum of een kerkelijke gemeente

Ouderenmishandeling. Ervaringen en interventies, Gerda Krediet (2010)
Elsevier Gezondheidszorg
€ 24,95
ISBN 978-90-352-3165-8

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel zijn 15 uiteenlopende casussen beschreven, waarna een analyse volgt van de gepleegde interventies en de resultaten. De casuïstiek leest gemakkelijk weg en maakt ook voor de non-professional inzichtelijk wat ouderenmishandeling precies is. Het tweede deel biedt een interventie- en stappenplan dat professionals concreet helpt bij de aanpak van ouderenmishandeling. Daarnaast vindt de lezer nuttige informatie over wet- en regelgeving.

TERUG naar TOEN. Reminisceren met ouderen, Ingrid Barendsen & Wil Boonstra (2011)
Perspectief uitgevers
€ 34,75 per deel
ISBN 978-94-91269-01-1 (deel 1)
ISBN 978-94-91269-02-8 (deel 2)

Twee werkboeken voor reminiscentie met ouderen, toegespitst op geboortejaren. Boek 1 bestrijkt  1920-1935 en boek twee 1935-1950. De boeken bevatten herkenbare verhalen over vroeger, verteld door ouderen zelf, met aanwijzingen voor begeleiding van reminiscentieactiviteiten en voorbeeldformulieren. Alles is  opgesplitst in thema’s als ‘kattenkwaad’, ‘huishouden’ en ‘mijn eerste vrijer’. Boek 2 bevat als extra informatie over de werking van het geheugen, het gebruik van muziek en over reminiscentieactiviteiten met verschillende generaties, culturen en speciale doelgroepen.