Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Stand van zaken Wzd

Redactioneel - 18-11-2022

Evaluatie en toetsingskader Wet zorg en dwangBijna 2 jaar geleden - 1 januari 2020 -  ging de Wet zorg en dwang in. Deze nieuwe wet beschermt mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) of een verstandelijke beperking tegen onnodige onvrijwillige zorg, fysieke vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicijnen. Uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. 

Aanpassingen

De nieuwe wet werd van begin af aan door veel partijen als ingewikkeld ervaren. Intussen is de Wzd al twee keer aangepast met zogeheten ‘reparatiewetten’ en werd er afgesproken om de Wzd eerder te evalueren dan bij nieuwe wetten gebruikelijk is. In oktober 2022 werd de eerste wetsevaluatie afgerond. Hoofdconclusie in de evaluatie is dat de implementatie van de Wzd op gang is gekomen, maar op tal van punten nog moeizaam verloopt. De onderzoekers adviseren om de regels van de Wzd te vereenvoudigen, en het ministerie van VWS is al begonnen om de aanbevelingen uit te werken. Lees hier alles over de wetsevaluatie.

Toetsingskader van de inspectie

In september 2022 publiceerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de normen waarop zij zorginstellingen volgend jaar gaat toetsen bij hun uitvoering van de Wzd. Dit ‘Toetsingskader onvrijwillige zorg’ is te vinden op de website van de inspectie.