Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

‘Houd cliëntdossiers eenvoudig en doelgericht’

Redactioneel - 19-05-2022

Zorgplan in pcDat is de hoofdconclusie van organisatieadviesbureau Berenschot in het kader van het VWS- programma ‘Ontregel de Langdurige Zorg’. Binnen dit programma voerden Berenschot-adviseurs najaar 2021 een praktijkonderzoek uit over de werking van de elektronische cliëntdossiers (ecd’s) en met name over de regeldruk die daarmee gepaard gaat. De hoofdpunten uit hun advies:

 1. Houd het ecd beknopt en gericht op het doel ervan: a) zorgverleners ondersteunen bij het bieden van goede zorg en b) management ondersteunen bij de bedrijfsvoering

  Voor de ondersteuning van goede zorg noemt het advies registraties van cliëntdoelen, risicorapportages, ondersteuningsplannen en evaluaties. Voor de managementinformatie worden geen specificaties gegeven.

 2. Streef naar een eenvoudig en ‘intuïtief’ ecd 

  Houd het ecd simpel en zorg dat het aansluit bij het denken van de zorgmedewerkers,  zodat iedereen makkelijk weet welke gegevens ze waar én hoe moeten invoeren, ook  de minder digivaardige medewerkers.

 3. Zorg voor een goede koppeling van het ecd met andere ict-systemen

  Zo hoeven gegevens niet in verschillende systemen ingevoerd te worden.

 4. Wees kritisch bij de aanschaf van een ecd, luister naar de wensen van zorgmedewerkers en betrek hen bij de keuzes en de invoering ervan.

  Laat daarnaast vroeg in het proces zorgmedewerkers en IT-medewerkers in gesprek gaan, om zo de ‘digitale taalbarrière’ te verkleinen.

 5. Zorg voor een goed gebruik van het ecd 

  Maak duidelijke afspraken over wat waar en hoe wordt ingevuld.

  Zorg voor een uniforme ecd-training voor alle gebruikers en faciliteer daarnaast een systeem van training on the job, bijvoorbeeld met ‘digicoaches.’ 

Bron: Berenschot - Hoe zorg je voor minder regeldruk door het ecd?