Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Leefplezierplan bevordert individuele kwaliteit van leven

Redactioneel - 04-10-2018

Leefplezier methode bij dementie(Bewerkt op 14 november 2019)

Iemand goed kennen en begrijpen, dat is de basis van goede zorg, van ‘persoonsgerichte zorg’. En zorg gaat zeker niet alleen over lichamelijke zorg, maar zeker zo belangrijk: een fijne dag! Een heel praktisch instrument helpt hierbij: het ‘Leefplezierplan’.

Leontien Giezen en Egbert Bosma ontwikkelden deze methode al vele jaren geleden en zorginstellingen passen hem intussen op allerlei manieren toe.

De methode is door iedereen gratis te downloaden op Leefplezier.nl.

Levensgebieden

De methode onderscheidt zeven levensgebieden: jezelf zijn, jezelf redden, contacten, actief zijn, eten, rusten, wonen. Per levensgebied wordt in kaart gebracht wat iemands behoeften zijn en wat extra aandacht nodig heeft. Dit alles in het perspectief van iemands leven en geschiedenis. 

Stappen

In het Leefplezierplan doorloop je drie stappen: 

  1. De ander leren kennen
    In een of meer open gesprekken vorm je je een beeld van de levensgeschiedenis van de ander en ga je na wat op de verschillende levensgebieden belangrijk is voor diens Leefplezier.
  2. De hoofdpunten van het gesprek vul je in op de Leefplezierboom.
  3. En op grond daarvan maak je een actieplan.

Hartenroos - Leefplezier bij dementie

 

Voor stap 1 biedt de ‘Hartenroos van Leefplezier’ een gids bij het gesprek over de dingen die belangrijk zijn voor iemand. ‘Jezelf zijn’ bijvoorbeeld: wat is voor iemand echt van betekenis in het leven, wat ervaart iemand als typisch ‘ik’? 

Daarnaast vraag je naar iemands levensgeschiedenis: waar is iemand opgegroeid, uit wat voor gezin komt iemand, hoe was de schooltijd, wat was het beroep van ouders?

 

Levensboom - Leefplezier bij dementieDe uitkomsten van dit gesprek leg je in stap 2 vast in de ‘BondigeBiografie’: een woordveld in de vorm van een ‘levensboom’. 

Voor stap 3 - het actieplan - ga je na wat er nodig is om de behoeftes in de zeven levensgebieden te vervullen en wat je daarvoor gaat doen. Dit leg je vast in het ‘Doe-plan’ dat er hetzelfde uitziet als ‘de ‘BondigeBiografie’.

Het is belangrijk om regelmatig na te gaan wat het resultaat is. Bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks. Werd er bereikt wat werd verwacht? En zo niet wat is hiervan de oorzaak? Is er bijstelling nodig of zijn er belemmeringen die eerst aangepakt moeten worden? 

Training

Er zijn ambassadeurs van Leefplezierplan die scholing geven in de benadering en methode. Uitgangspunt is altijd dat je het eerst op jezelf toepast. Wie ben ik en waar beleef ik plezier in. Dan kun je de aanpak namelijk echt goed begrijpen. Er zijn ook ‘Workshops leefplezier en werkplezier’ en boekjes en films. Samen met een zorginstelling is er ook een e-learning module ontwikkeld die ook op de website staat. 

Alles is te vinden op de website Leefplezier.nl.

Over de makers

Leontien Giezen/Egbert Bosma LeefplezierLeontien Giezen en Egbert Bosma gaven een interview aan Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg: “Leefplezier wil zeggen dat je het naar je zin hebt in het leven. Ieder mens heeft zo z’n eigen dingen waar zij of hij blij of tevreden van wordt”, zegt Leontien. “Als je kwetsbaar en afhankelijk bent, is het lastiger hier zelf voor te zorgen. Dan heb je anderen, vaak familie en vrienden, nodig om plezier in het leven te hebben en te houden. Als je niet meer in je eigen huis kunt blijven en in een verpleeghuis gaat wonen, ligt het Leefplezier vooral in de handen van de mensen daar.” “Zorgen voor Leefplezier – in plaats van het geven van zorg – is de belangrijkste opgave voor zorg- en welzijnsmedewerkers”, stelt Egbert. “En het mooie is: professionals ervaren zelf ook meer plezier als ze kunnen doen wat de bewoners blij maakt.”

Lees hier het hele interview.