IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


In onze vorige nieuwsbrief lanceerden we het Waarborgzegel Fixatievrijezorg instellingen. De eerste aanmeldingen zijn al in behandeling! In deze nieuwsbrief meer nieuws over het terugdringen van vrijheidsbeperking, maar ook weer heel veel ander wetenswaardig nieuws.
IDé Twittert nu ook! Volg
ons en blijf op de hoogte!

Ik bind hou vast!

Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling
Over enkele maanden is het zover; eind 2011 moeten in de verpleeg- en verzorgingshuizen de onrustbanden verbannen zijn en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen fors verminderd. Dat spraken de branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg af op 18 november 2008 in de intentieverklaring Zorg voor Vrijheid.

Verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen die dit doel bereikt hebben, kunnen dat aan hun cliënten en andere belanghebbenden laten zien met het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’. Lees alles hierover in onze vorige nieuwsbrief.

Reacties
IDé kreeg al veel positieve reacties op het Waarborgzegel. Actiz vindt het een stimulerend initiatief omdat het zorgorganisaties die werk maken van Zorg voor Vrijheid, de kans geeft om zich positief te onderscheiden. De eerste vijftien aanmeldingen zijn al in behandeling. In september gaat de registratielijst on-line.Studiedag en leernetwerk Zorg voor Vrijheid
Onder begeleiding van IDé en het Exbeltteam start ActiZ dit najaar nieuwe activiteiten om haar leden te ondersteunen bij het terugdringen van vrijheidsbeperking. Wegens succes van het eerste leernetwerk Zorg voor Vrijheid, start in november het tweede leernetwerk. Nieuw is een studiedag Zorg voor Vrijheid op vrijdag 14 oktober 2011: managers en stafmedewerkers leren hier  in één dag hoe zij in hun eigen organisatie de Zorg voor Vrijheid doelstellingen kunnen realiseren. Lees meer

'Verplicht extern advies bij langdurige vrijheidsbeperking'
"Vrijheidsbeperkende maatregelen moeten altijd tijdelijk zijn en zo min mogelijk restrictief. En als afbouwen niet of niet snel genoeg lukt, moet de zorginstelling verplicht worden om extern advies in te winnen", dit schrijft CCE in een advies aan de Staatssecretaris. Lees verder

Casus CCE: anders omgaan met probleemgedrag
"Johanna is geen probleem, maar een mens met mogelijkheden en onmogelijkheden" zo vat het CCE de nieuwe kijk op een 'probleemsituatie' samen. Dankzij toegepaste interventies kon de medicatie aangepast en verminderd worden en was de onrustband  's nachts niet meer nodig. Leer ook van deze casusbeschrijving! Lees verder

Lesmodule stappenplan probleemgedrag
Vilans ontwikkelde samen met Verenso en CCE een stappenplan waarmee in organisaties succesvol en zelfstandig gewerkt kan worden aan omgaan met probleemgedrag. Deze lesmodule is nu gratis te downloaden! Lees meer

Ander nieuws

Alzheimer heeft twee snelheden
Nieuw onderzoek toont aan dat Alzheimer twee mogelijkheden heeft en zich óf relatief langzaam ontwikkelt óf heel snel. Lees meer

Stijging euthanasie bij dementie
Het aantal steeg van 3 in 2006 naar 21 in 2010. Maar slechts 1/3 van de artsen wil er aan meewerken. Dat blijkt uit een landelijk euthanasie-onderzoek van drie academische ziekenhuizen waarover het TV programma Nieuwsuur berichtte. Lees meer

Het succes van Buurtzorg
Artikel in Vrij Nederland: "hun succes hebben ze te danken aan het simpele uitgangspunt dat je je commiteert aan je vak en dus aan de patiënten en dat je zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat moet wel want er zijn geen managers bij Buurtzorg." Lees meer

Verpleeghuis schaft regels af
Ouderenzorginstelling De Hoven uit Noord-Groningen gaat alle regels afschaffen op drie afdelingen. Het experiment onder de naam ‘Zorg Zonder Regels’ moet een einde maken aan onnodige bureaucratie. Lees meer

NZa: 'Toeslag extreme zorgzwaarte ook in V&V en GGZ'
In de gehandicaptenzorg is het sinds 5 jaar mogelijk om bij extreme zorgzwaarte extra budget te krijgen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseert om deze regeling wettelijk vast te leggen en uit te breiden naar V&V en GGZ. Lees meer

Minder ouderen verblijven in instelling
Terwijl het aantal ouderen de afgelopen 10 jaar flink is gestegen, daalt het aantal bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Lees verder

Staatssecretaris opent Meldpunt Ouderenmishandeling
Het meldpunt voor ouderenmishandeling is ingesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Lees verder

Winnaars Gastvrijheidszorg 2011: 'eten en drinken op sterrenniveau'
De Gastvrijheidszorg Award 2011 is gewonnen door Zorgcentrum Croonenhoff in Maastricht. De inschrijving voor 2012 is gestart!  Lees meer

Nieuw bij IDé: de informatiebank Producten & Diensten
In deze speciale rubriek op de website van IDé kunnen bedrijven en non-profit organisaties de bezoekers informeren over producten en diensten die bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie! Lees meer

En verder:
€10.000 voor het beste Zorgidee van 2011
Meedingen naar de 'Jenneke van Veen Verbeterprijs 2011'


Kennisbank

Uitgelicht: 'Eten en drinken bij dementie: praktische tips'
Hoe zorg je ervoor dat mensen met dementie genoeg eten en drinken? IDé verzamelde praktische tips. Met eenvoudige toepassingen kun je al veel bereiken. Lees verder


Zelf de maa
ltijd bereiden, lekkerder eten
“Niet lekker” en “niet zoals thuis” was ook in het Winschotense woonzorgcentrum De Renselheerdt een veel gehoorde klacht over het eten. Men ontdekte dat het niet eens aan het eten zelf lag, maar dat een maaltijdbeleving als ‘thuis’ om meer draait dan het eten alleen. Lees meer

Vier pijlers voor goede dementiezorg
Deskundige en goed ondersteunde mantelzorgers, deskundige zorgverleners, lichaamsbeweging en stimuleren van de hersenen; dat zijn vier pijlers van goede zorg voor mensen met dementie. Dit is de conclusie van een recent onderzoek van het Belgische kenniscentrum KCE. Lees meer

Handreikingen voor samenwerking met mantelzorgers
Mantelzorgers en zorgprofessionals zijn partners; daar is iedereen het tegenwoordig wel over eens. Maar de praktijk loopt vaak nog anders. ActiZ, Movisie en Vilans maakten hierom een brochure met handreikingen. Lees meer

'Zoek met bekraste zonnebril naar de beste zitplaats'
‘Zoek naar een plek waar je met een flink bekraste zonnebril op nog iets kunt lezen. Dat is de beste plek voor ouderen om te zitten.' Dit en meer adviseert hersendeskundige dr. Eus van Someren. Lees meer

'Eenpersoonskamer bekort delier wel, nieuw delier-medicijn niet'
Dit is een recente uitkomst van het promotie-onderzoek van Maarten van Eijk, die verbonden is aan de Universiteit van Utrecht. Lees verder

Zelfredzaamheid en zorgkwaliteit zijn eenvoudig te verbeteren
Dit blijkt uit onderzoek van de VU. Lees meer

Muziektherapie op de huiskamer voor mensen met dementie
Irene Maijer-Kruijssen (muziektherapeute), bekend van het boek ‘Sprekende Handen’, schreef een pleidooi voor muziektherapie op PG-afdelingen en lichtte het belang ervan toe. Een artikel met sprekende praktijkvoorbeelden en verwijzingen naar relevante artikelen. Lees verder

Duofiets, ook beschikbaar voor mensen met dementie thuis
Dat regelden ze Icare Verpleging en Verzorging in ’t Harde. Lees meer


Weblog

'Zijn er ook sensoren voor thuis?'
Kent u bewegingssensoren die ook geschikt zijn voor gebruik thuis? Lees deze oproep van Ina Zoetemeijer en reageer!

Eenvoudige loop-GPS gezocht
Kent iemand een heel eenvoudig navigatiesysteem ('Alzheimer Tom-Tom') voor iemand met (beginnende) dementie? Lees deze oproep van casemanager Marjan van Dorp en reageer!

Agenda

06-09-2011    Internationaal Psychogeriatrie Congres - Den Haag (3dg)
13-09-2011    EXTRA Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
20-09-2011    Studiedag Gedragsproblemen bij ouderen - Amsterdam
06-10-2011    21st Alzheimer Europe Conference - Warschau (3 dg)
07-10-2011    Congres nieuwe technologie en methodieken ouderenzorg
20-10-2011    Conferentie 'Kwetsbaarheid in zorg, economie en beleid'

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl