IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert de toepassing ervan.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


PERSBERICHT Waarborg voor bewegingsvrijheid

'Terugdringen vrijheidsbeperking kán en moet!'
Over enkele maanden is het zover; eind 2011 moeten in de verpleeg- en verzorgingshuizen de onrustbanden verbannen zijn en alle andere vrijheidsbeperkende maatregelen fors verminderd. Dat spraken de branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties en de Inspectie voor de Gezondheidszorg af op 18 november 2008 in de intentieverklaring Zorg voor Vrijheid.

Waarborgzegel fixatievrije zorginstelling
Verpleeg- en verzorgingshuizen en kleinschalige woonvormen die dit doel bereikt hebben, kunnen dat aan hun cliënten en andere belanghebbenden laten zien met het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’. Zij worden dan geregistreerd op de openbare registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen en ontvangen het beeldmerk van het waarborgzegel voor hun eigen website en drukwerk. Er is ook een deurplaquette beschikbaar.

Kern van het waarborgzegel
De kern van het waarborgzegel is:  Niet vastbinden én de grootstmogelijke terughoudendheid met antipsychotica. Wat wel? Zorgverlening volgens de ‘Richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen’ (2004)’ van het CBO en de ‘Richtlijn Probleemgedrag, met herziene medicatieparagraaf 2008’ van Verenso. Met een driesterrensysteem kunnen zorginstellingen aangeven hoe ver zij hiermee zijn.

Aanmelden
Aanmelden kan simpel met een door de bestuurder ingevuld formulier. Op de website van IDé staat het aanmeldformulier. Hier vindt u ook de factsheet over vrijheidsbeperking en het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling.

Nog niet zo ver?
Heeft uw instelling nog een inhaalslag nodig? Ook hiervoor heeft IDé iets ontwikkeld: een folder met alle instrumenten en ondersteuningsmogelijkheden voor het terugdringen van vrijheidsbeperking op een rij. De afgelopen jaren is er landelijk veel expertise ontwikkeld, waarmee zorginstellingen snel vrijheidsbeperking kunnen terugdringen. Deze folder geeft hiervan een overzicht.


Mailing
Volgende week ontvangen de bestuurders en locatiemanagers van alle verpleeg- en verzorgingshuizen over de post het aanmeldformulier met de factsheet en de folder.

Huidige lijst 'Bandenvrije zorginstellingen'
Sinds 2009 kunnen (afdelingen van) verpleeg- en verzorgingshuizen zich laten registreren op de lijst ‘Bandenvrije zorginstellingen’. Op deze lijst zijn vanaf heden geen nieuwe inschrijvingen mogelijk.  De huizen en afdelingen op de bestaande lijst ontvangen volgende week een brief over het waarborgzegel. Op den duur zal de registratie van Bandenvrije zorginstellingen volledig plaats maken voor de registratielijst van Fixatievrije zorginstellingen met het waarborgzegel.

Het ‘Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling’ is een initiatief van IDé in samenwerking met haar expertiseteam non-fixatie van vooraanstaande wetenschappers, zorgprofessionals en zorgmanagers.

Het waarborgzegel werd financieel mogelijk gemaakt door Fonds Sluyterman van Loo en Stichting RCOAK.
IDé Twittert nu ook! Volg
ons en blijf op de hoogte!


Noot voor de redactie:
Meer informatie via www.innovatiekringdementie.nl of via Elly Duijf (directeur van IDé) op 030-2381517 of contact@innovatiekringdementie.nl.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl