IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Nog net voor de start van de zomervakanties een dikke nieuwsbrief. In Mei riepen wij op om goede voorbeelden rond eten en drinken te melden. Hierop ontvingen wij veel reacties. Vandaag een eerste artikel, volgende keer meer. Deze keer ook extra aandacht voor de grote risico's van antipsychotica en hoe anders om te gaan met onrust, angst en agitatie, met twee goede voorbeelden. Stuurt u ons uw eigen goede voorbeelden?
IDé Twittert nu ook! Volg
ons en blijf op de hoogte!

Ik bind hou vast!

Uw huis op de lijst bandenvrije zorginstellingen
Zijn de onrustbanden en verpleegdekens de deur uit? En wordt daar geen onrustmedicatie voor in plaats gebruikt? Laat ons weten of wij uw huis ook  op de lijst kunnen zetten! Lees verder

Leernetwerk Zorg voor Vrijheid
Op donderdag 19 mei j.l. ging het eerste ActiZ leernetwerk Zorg voor Vrijheid van start, met 20 enthousiaste deelnemers uit 9 zorginstellingen. Er is inmiddels een wachtlijst voor een tweede netwerk. Lees meer

Rouwbericht: jaarlijks vele doden door antipsychotica
Ondanks alle waarschuwingen worden antipsychotica nog steeds op grote schaal voorgeschreven voor onrust bij dementie. De bijwerkingen leiden jaarlijks tot vele doden! Lees verder

Gebruik antipsychotica gevolg van onwetendheid
Zeker eenderde van de bewoners met dementie in verpleeghuizen krijgt antipsychotica. Reden: onwetendheid over de zeer matige werking en de grote risico’s, én onwetendheid over hoe goed om te gaan met onrust en agitatie. Lees verder

Concept wet Zorg en Dwang
Deze wet moet vrijheidsbeperking in de ouderen- en gehandicaptenzorg beter gaan regelen en de wet BOPZ gaan vervangen. Het concept is nog in bespreking en heeft een tekstuele wijziging gekregen. Lees meer

Informatiefolders voor zorgverleners en familie
Kleine en grote oplages zijn tegen verzendkosten verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt.
Leven met dementie: er kan meer dan je denkt:
Over het hoe en waarom van het terugdringen van vrijheidsbeperking, met veel inspirerende en praktische tips. Lees meer

Antipsychotica bij dementie; wat u hierover moet weten: Over de medische richtlijnen voor antipsychotica bij dementie en anders omgaan met angst, onrust en agitatie. Lees meer

Ander nieuws

IDé neemt afscheid van Guus van Montfort als voorzitter
Op 13 april j.l. legde prof.dr. van Montfort zijn voorzitterschap van IDé neer. Op 1 juni werd hij voorzitter van ActiZ.  Bestuurslid mw. Ieke van den Burg neemt tijdelijk het voorzitterschap van IDé waar. Lees verder

'Focus op woonvorm vertroebelt kwaliteitsdebat'
Mensen gedijen het best met kleinschalige zorg en deze kan zowel in kleinschalige als in grootschalige woonvormen geboden worden, aldus het Trimbosinstituut en Alzheimer Nederland. Lees verder


23 juni congres domotica - Smart Homes

Technologische oplossingen kunnen de levenskwaliteit van kwetsbare mensen verhogen, ook bij dementie. Thuis, in kleinschalige woonvormen en in verpleeghuizen. Maak op dit congres kennis met een diversiteit aan producten en diensten. Lees meer

Vooral zware operaties geven kans op delier
Het is bekend dat ouderen na een operatie ernstig risico lopen op acute verwardheid, ook wel delier. Nieuw Nederlands onderzoek laat zien dat vooral zware operaties en complicaties risico op delier geven. Lees verder


En verder:
"Einde stopwatchzorg in verpleeghuizen" (uit: Geron)
"Tachtigers zijn het gelukkigst" (uit: Geron)
'Stop caring, start sharing' - inspirerende presentatie Emma Bruns
Slaap, een nieuw middel tegen Alzheimer?


Kennisbank

Uitgelicht: 'Omgevingszorg' belangrijk voor mensen met dementie'
Hoe kun je bij het inrichten van de (leef-)omgeving voor mensen met dementie rekening houden met de specifieke kenmerken van het aangetaste brein? Ouderenarts Dr. Anneke van der Plaats (bekend van het boek de Wondere Wereld van Dementie) vertelt over het geven van de juiste prikkels op het juiste moment. Lees verder

'Fingerfood': geen hulp meer nodig bij het eten
Niet meer zelf met bestek kunnen eten? Geen nood! Met fingerfood behouden mensen met dementie hun zelfstandigheid en waardigheid! Helpen met eten hoeft niet meer.  Verpleeghuis De Hoge Weide van SZMK deed een succesvolle pilot. Lees verder

Hoe mevr. Troelstra zonder onrustbanden en -medicatie gelukkiger werd
Jarenlang was ze een ‘lastige’ bewoonster, voor de meeste zorgverleners. Een bedbank en een begripvolle bejegening brachten verandering. Wég Zweedse band en onrustmedicatie. Lees meer

‘Nieuw mens na stoppen met antipsychoticum’
Een antipsychoticum had de agressie van meneer Pietersen gestopt, maar hem ook totaal apathisch gemaakt. Door het non-fixatiebeleid vonden zijn zorgverleners nieuwe oplossingen en kwam er een nieuw mens tevoorschijn. Lees verder

Het belang van licht bij dementie
Voor de website www.lichtvoorlater.nl schreef Stella Braam vier artikelen over het belang van licht bij dementie. Elke week publiceert IDé één van deze artikelen, tot nu toe verschenen:
'Hé, hier schijnt de zon' en Prof. Eus van Someren: 'Benut het buitenlicht'

Factsheet mondzorg
in het verpleeghuis
Een gezond gebit is belangrijk. Om er goed uit te zien, plezierig te ruiken, en op de eerste plaats om goed te kunnen kauwen. Met kauwen versterken we namelijk ons denkvermogen en geheugen. In de factsheet staan alle richtlijnen op een rij. Lees verder

Digitaal informatiepunt mondzorg:
Nieuw: website eengezondemond.nl geeft informatie over goede mondzorg voor mensen die daar zelf niet meer voor kunnen zorgen. U kunt er ook uw eigen vragen stellen. Lees verder

En verder:
Speciaal voor haar bewoners met dementie richtte woonzorgcentrum Vreugdehof in Amsterdam een strandkamer in. Lees meer


Weblog

'Kleinschalige zorg is niet hetzelfde als een nagebootst gezinsleven'
Elly Duijf van IDé reageert op het pleidooi voor kleinschalige zorg van Anne Margriet Pot (Trimbos) en Marco Blom (Alzheimer NL). Lees haar artikel en reageer zelf ook!

Invulling dagbehandeling op middag en avond
Jacqueline en collega's openden een middagbehandeling, toen daaraan behoefte werd gesignaleerd. De opkomst valt nu tegen. Zien zij iets over het hoofd? Jacqueline is  benieuwd naar uw tips! Hoe kan je voor een wervend programma zorgen? Lees verder en reageer!

Agenda

07-06-2011    Congres Werken met ouderen: ervaringen en vernieuwingen
08-06-2011    Introductiecursus Video Interactie Begeleiding
09-06-2011    Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
14-06-2011    Congres Nationaal Programma Ouderenzorg - Ede
14-06-2011    Congres 'De laatste levensfase' - palliatieve zorg - Ede
16-06-2011    Congres 'Wenswaardig sterven' - zelfgekozen levenseinde
20-06-2011    EXTRA Congres Lerend vermogen mensen met dementie
21-06-2011    Theater Veder: symposium over contact maken - Eindhoven
22-24 juni '11 Congres 'Toekomst van de Ouderenzorg' - Utrecht
23-06-2011    Congres Domotica & E-Health, Smart Homes - Eindhoven
6-9 sep '11     Internationaal Psychogeriatrie Congres - Den Haag
13-09-2011    EXTRA Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
20-09-2011    Studiedag Gedragsproblemen bij ouderen - Amsterdam 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl