IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Iets voor een ander terug kunnen doen is ook voor mensen met dementie belangrijk, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. En Gerda vertelt hoe meneer Janssen door een nieuwe benadering weer goed kon lopen en rustig werd. Aan de lijst van Bandenvrije zorginstellingen werden deze maand zeven nieuwe namen toegevoegd. Lees dit en veel meer in deze rijk gevulde nieuwsbrief !

Ik bind hou vast!

Nieuw op de lijst bandenvrije zorginstellingen
Zorgspectrum afd. De Uitkijk (Nieuwegein), Proteion RCG (Roermond), Proteion de Kreppel (Heythuysen), Cicero Vroenhof (Valkenburg),  Cicero D'Alzon (Hulsberg), MGZL Vroenhof (Kerkrade) en MGZL Firenschat (Kerkrade). Kunnen wij uw huis ook op de lijst zetten? Lees verder

Fraaie voorlichtingsfolders
Nog beschikbaar tegen verzendkosten: twee unieke folders voor familie, vrijwilligers en zorgverleners. Lees meer

Ander nieuws

Meningen over vrijheidsbeperkingen en domotica
"Zijn we met domotica op weg naar ‘goede’ vrijheidsbeperking?" Die vraag stelden onderzoekers van de Vrije Universiteit zich. Lees verder

Ouderenmishandeling wordt aangepakt
De komende 3 jaar komt er jaarlijks 10 miljoen euro om mishandeling van kwetsbare ouderen sneller te signaleren en slachtoffers beter te kunnen ondersteunen. Lees verder

En verder:
Wijziging in concept wet Zorg en Dwang
Zouttekort bij ouderen mogelijk oorzaak botbreuken
Prof. Dr. Myrra Vernooij-Dassen geridderd
Emile is zorgheld 2011

Kennisbank

Uitgelicht: 'Veilig en Vrij in het verpleeghuis'
Een enthousiaste teamleidster en verzorgende vertelllen: ‘Wij hebben het gelijk breed aangepakt. Van begin af aan hebben wij gekeken naar alle dingen waarmee we de vrijheid en zelfstandigheid van bewoners inperken. Dat we zo breed keken, kwam doordat we ook al met allerlei andere veranderingen bezig waren voor een betere kwaliteit van leven voor onze bewoners. Al die dingen grepen in elkaar. Lees verder

‘Uitgeput en in de war,  maar niet meer na hulp bij lopen!’
‘Vroeger hadden we hem waarschijnlijk permanent gefixeerd. Maar dat doen we niet meer!’ Met een andere aanpak hervond meneer Janssen zijn rust en liep hij weer zonder te vallen’. Lees verder

Iets terug kunnen doen: een basisbehoefte
Recent onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen laat zien dat kwetsbare ouderen zich vaak bezwaard voelen door de hulp en ondersteuning die zij ontvangen, als zij zelf niets terug kunnen doen. Lees verder

Gezonder, smakelijker en gezelliger eten
Eén op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen is ondervoed. Dat kan veranderen door gezonder, smakelijker en gezelliger eten! En dat hoeft nauwelijks duurder te zijn, zo laten praktijkvoorbeelden zien. Lees verder


Aanpak medicatieveiligheid Omring Thuiszorg, aanbevolen door IGZ

“De aanpak van Omring kan als voorbeeld dienen voor veel andere instellingen” zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Een aantal voorbeelden uit deze aanpak zetten we voor u op een rij. Lees verder

Theehuis voor Turkse dementerenden
Naar model van de bekende Alzheimer cafés is er nu het 'Alzheimer Theehuis', voor Turkse mensen met dementie. Het theehuis moet helpen om ook in de Turkse cultuur een bekend en bespreekbaar begrip te worden. Lees verder

Herinneringskoffer:
makkelijk aan de slag met reminiscentie

Reminisceren (herinneringen ophalen) voorbereiden vraagt kennis en spulletjes van vroeger. Maar wat als de zolders al lang zijn leeggehaald en je zelf vooral koffie uit de Senseo kent? Lees verder

Lesmodule stappenplan probleemgedrag
Vilans ontwikkelde samen met Verenso en CCE een stappenplan waarmee in organisaties succesvol en zelfstandig gewerkt kan worden aan omgaan met probleemgedrag. Lees meer

Simulatie kleinschalig wonen
Leven en werken in een kleinschalige woonvorm; hoe bereid je je daar als verzorgende op voor? Nu is er een simulatie (nabootsing) van kleinschalig wonen die goed  aansluit bij het doe-karakter van veel zorgverleners. Lees verder

En verder:
Vrijwillig levenseinde: samen sterven met je partner

Weblog

OPROEP: Duofiets gezocht
Janneke Boevink zoekt een duofiets: "Mijn schoonmoeder (96) en moeder (94) hebben beide tot hun 92-ste gefietst. Nu lukt dat niet meer, en ik zou hen een geweldig plezier doen met ritjes op een duofiets." Lees verder

Agenda

12-05-2011    Congres 'Lerend vermogen van mensen met dementie'
16-05-2011    Debat: Zorg rond het levenseinde
17-05-2011    Scholingsweek muziektherapie - Enschede
17-05-2011    Workshop familiebijeenkomsten organiseren
24-05-2011    Congres 'Zorg geven & vrijheid nemen' - Utrecht
26-05-2011    Congres 'Dementiezorg als relatiezorg' (België)
26-05-2011    Hogewey Beurs
07-06-2011    Congres Werken met ouderen: ervaringen en vernieuwingen
08-06-2011    Introductiecursus Video Interactie Begeleiding
09-06-2011    Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
14-06-2011    Congres Nationaal Programma Ouderenzorg - Ede
14-06-2011    Congres 'De laatste levensfase' - palliatieve zorg - Ede
16-06-2011    Congres 'Wenswaardig sterven' - zelfgekozen levenseinde
20-06-2011    EXTRA Congres Lerend vermogen van mensen met dementie
22-24 juni '11 Congres 'Toekomst van de Ouderenzorg' - Utrecht
6-9 sep '11     Internationaal Psychogeriatrie Congres - Den Haag
13-09-2011    EXTRA Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
div. data         Train-de-trainer cursus oog- en oorproblemen

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl