IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Twee weken geleden was er een extra nieuwsbrief over het ondersteuningsaanbod bij het terugdringen van vrijheidsbeperking. 
Vandaag weer een gewone maandelijkse nieuwsbrief. Uitgelicht uit ons archief: deskundigen aan het woord over antipsychotica en anders omgaan met 'probleemgedrag'.

Ik bind hou vast!

Leernetwerken Terugdringen vrijheidsbeperking
ActiZ organiseert samen met IDé en verpleeghuis Lückerheide (MGZL) leernetwerken Terugdringen vrijheidsbeperking. Er komt een netwerk van beginnende en een netwerk van gevorderde zorginstellingen. Lees verder

Nieuw op de lijst bandenvrije zorginstellingen

Ter Schorre (Terneuzen), Lorentzhof (Leiden) en de Geinsche Hof (Nieuwegein). Kunnen wij uw huis ook op de lijst zetten? Lees verder

Triple C-methode: 'Doe mij maar een gewoon leven'
In deze methode ligt de focus niet op het controleren, beheersen of managen van het problematische gedrag, maar op herstel van het gewone leven, ook op momenten van stress en agressie. Lees meer

'Met aandacht is al die poespas van vastbinden niet nodig'
Dat schrijft Leny, die al 45 jaar in de ouderenzorg werkt. Lees verder


Ander nieuws

Casemanagement bij dementie in stroomversnelling
Bijna in elke regio zijn er nu casemanagers die mensen met dementie en hun naasten helpen om de zorg goed te organiseren. De werkwijze en financiering is wel overal anders. Lees meer

NW Twente: alleen nog zorg door zelfsturende teams
De thuiszorg gaat hier de werkwijze van Buurtzorg Nederland overnemen en ook in de verpleeg- en verzorgingshuizen komen kleine teams die veel meer vrijheid krijgen om het werk zelf te organiseren. Lees verder

Actie 'Nederland bedankt de Zorg'
PGGM houdt van 28 maart tot 12 mei 2011 een mooie actie om zorgverleners te bedanken. Lees verder

'Diepe doodswens staat los van kwaliteit van zorg'
Dit zegt hoogleraar Eugène Sutorius, van de initiatiefgroep Uit Vrije Wil. ‘Veel ouderen zijn in feite 'zorggevangene', is zijn constatering. Lees verder

En verder:
Nieuwe subsidie voor innovaties in Brabant
Europese subsidie voor technische mobiliteitsoplossingen
Financiering rond voor beeldhorloge
Amsterdam heeft een nieuwe jonge thuiszorgorganisatie

Kennisbank

Uitgelicht: Antipsychotica en anders leren omgaan met 'probleemgedrag'
Lastig gedrag dempen met medicijnen? Liever niet, zeggen de artsen Dr. Rob van Marum en Dr. Sytse Zuidema. Te vaak wordt gegrepen naar rustgevende medicatie, terwijl er alternatieven zijn. Lees verder

De heilzame werking van koorzang
Bij de Engelse Alzheimer stichting is koorzang een vast onderdeel van het activiteitenaanbod. Reden: de vele positieve effecten. Lees verder

Liever boekenkast dan gesloten deur zien
Als een onveilige deur geen deur lijkt, zijn er geen sloten nodig. Lees meer

Toolkit voor lokale ketenzorg dementie
Naast algemene informatie, wordt de rol van gemeenten en zorgkantoren uitgelegd. Daarnaast een stap voor stap uitleg voor de ontwikkeling van lokale samenwerking rond dementie en goede praktijkvoorbeelden. Lees verder

Helpdesk dementie
Mensen met dementie, naasten en zorgprofessionals kunnen er terecht voor een luisterend oor, ondersteuning en informatie. Lees verder

Omgaan met seksualiteit
Wat mag wél verwacht worden binnen de zorgrelatie en waar is absoluut géén plaats voor? V&VN geeft antwoord in haar notitie ‘Omgaan met aspecten van seksualiteit tijdens de beroepsuitoefening’. Lees verder

Agenda

12-04-2011    Start Basiscursus Dementia Care Mapping
12-04-2011    Debat over veelvuldig medicijngebruik ouderen
april -  2011    Cursus Geriatrie, Psychiatrie en Gedrag
12-05-2011    Congres 'Lerend vermogen van mensen met dementie'
16-05-2011    Debat: Zorg rond het levenseinde
17-05-2011    Scholingsweek muziektherapie - Enschede
17-05-2011    Workshop familiebijeenkomsten organiseren
24-05-2011    Congres 'Zorg geven & vrijheid nemen' - Utrecht
07-06-2011    Congres Werken met ouderen: ervaringen en vernieuwingen
09-06-2011    Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
14-06-2011    Congres Nationaal Programma Ouderenzorg - Ede
14-06-2011    Congres 'De laatste levensfase' - palliatieve zorg - Ede
16-06-2011    Congres 'Wenswaardig sterven' - zelfgekozen levenseinde
22-24 juni '11 Congres 'Toekomst van de Ouderenzorg' - Utrecht
6-9 sep '11    Internat. Psychogeriatrie Congres - Den Haag
div. data         Train-de-trainer cursus oog- en oorproblemen

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl