IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Terugdringen van vrijheidsbeperking vraagt soms niet meer dan normaal aandachtig contact, soms om een intensief zoekproces naar de specifieke behoeften van iemand. Dat laat deze nieuwsbrief zien. Nieuw: ‘Uitgelicht’; elke maand zetten we een van de vele mooie artikelen uit  onze rijke kennisbank opnieuw in de etalage.

Ik bind hou vast!

Nieuw op de lijst bandenvrije zorginstellingen
Liduina (Boxtel), Polderhof, Waalstaete, Akkerwinde (alle Arnhem), De Bogen, Kempenhof, Taxandria (alle Valkenswaard) en Leenderhof (Leende).
Kunnen wij uw huis ook op de lijst zetten? Lees verder

Ook GGZ slaat handen ineen voor bewegingsvrijheid
Op 31 januari 2011 is de intentieverklaring ‘Preventie van dwang in de GGZ’ ondertekend. Lees meer

www.lerenvancasussen.nl
15 februari 2011 ging deze website van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) van start. Doel is om zorgprofessionals inspiratie te geven voor het omgaan met cliënten met vergelijkbare problematiek. Lees verder


Ander nieuws

Gratis beeldbellen voor cliënten Amaris
"De bewoners worden zelfredzamer en minder eenzaam" zegt directeur Jaco van Dasler. Lees verder

De HBO-er komt terug in de ouderenzorg
Vijf zorgorganisaties onderzoeken hoe gespecialiseerde verpleegkundigen de ouderenzorg kunnen komen versterken. Er komt ook een speciale opleiding om MBO-ers in twee jaar tijd op te leiden tot HBO-er ouderenzorg. Lees meer

Zorg en hotel bij elkaar op stage
In Librije's hotel leren zorgverleners over gastvrijheid en horecamensen leren bij de Isala klinieken een nieuwe kijk op mensenwerk en omgaan met emoties. Lees meer

Hulp bij zelfdoding: standpunt ouderenbonden
‘Ouderen met een voltooid leven moeten gehoord worden, maar zij verdienen het ook dat iemand zegt: "Blijf bij ons, je bent de moeite waard!’ zo schrijven de ouderenbonden aan de minister. Lees meer

En verder:
Nieuwe opleiding specialiseert psycholoog in werk met ouderen
Verpleegkundige meer bij beleid betrekken
Voorstelling 'Een andere kijk op dementie'
Basiscursus Dementia Care Mapping

Kennisbank

Uitgelicht: 'De man met de brandslang'
Meneer Post was vastgebonden en met medicijnen versuft;. Maar dat veranderde toen hij verhuisde naar een verpleeghuis waar men zocht naar de betekenis van zijn gedrag en een passende oplossing. Lees verder

Ziekenhuisverblijf bij dementie veraangenamen
Simpele, praktische aanpassingen die doorgevoerd werden om het ziekenhuisverblijf voor mensen met dementie te veraangenamen leidden in een Londens ziekenhuis onverwachts ook nog eens tot een aanzienlijke verkleining van het aantal ligdagen. Lees verder

Meer onrust en verstandelijke achteruitgang door minder bewegen
Hoe minder iemand met dementie beweegt, hoe groter de kans op onrust en verstandelijke achteruitgang. Dat is de conclusie van de hoogleraren Erik Scherder, Dick Swaab, Jan Hamers en anderen. Lees verder

Meer vrijheid in vijf minuten!
Bij GGZ inGeest helpen medewerkers oplsuiting in de separeercel voorkomen door gericht contact bij de kennismaking. Lees verder

Agenda

03-03-2011    Expertmeeting 'De nieuwe zorgprofessional'
28-03-2011    'Zorgen om dementie' gratis middagsymposium
05-04-2011    Congres 'Samen werken aan een thuis'
12-04-2011    Start Basiscursus Dementia Care Mapping
april -  2011    Cursus Geriatrie, Psychiatrie en Gedrag
17-05-2011    Scholingsweek muziektherapie - Enschede
17-05-2011    Workshop familiebijeenkomsten organiseren
09-06-2011    Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
03-02-2011    Congres 'Lerend vermogen van mensen met dementie'
div. data         Train-de-trainer cursus oog- en oorproblemen

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl