IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Vorige week was Nederland in de ban van het schokkende verhaal van Brandon, 3 jaar lang vastgeketend en geïsoleerd. Wie werd er niet stil van? Het antwoord dat in de samenleving klonk: continu reflecteren op de zorg en niet stoppen met zoeken naar de beste oplossingen. Ook IDé gaat daar weer voor in dit nieuwe jaar. Lees de nieuwste inspirerende voorbeelden en initiatieven!

Ik bind hou vast!

Nieuw op de lijst bandenvrije zorginstellingen:
Maar liefst 25 instellingen konden in de afgelopen tijd worden toegevoegd aan de lijst van instellingen die geen onrustbanden meer gebruiken! Is uw organisatie ook al zover? Lees meer

Succesvol communiceren over terugdringen vrijheidsbeperking
IDé organiseert  voor medewerkers en familie  informatie- en scholingsbijeenkomsten. Lees hier meer. IDé heeft ook twee prachtige folders, voor familie, vrijwilligers en zorgverleners. Ze zijn - tegen verzendkosten - vrij te verkrijgen. Lees hoe

Fraaie box voor Themaweek 'terugdringen vrijheidsbeperking'
Een box met attractief communicatiemateriaal voor een themaweek of -maand voor familie en vrijwilligers. En voor je het weet, doen de zorgprofessionals er ook nieuwe kennis en motivatie mee op. Lees verder

Non-fixatie: '28 miniprojecten; voor elke cliënt één'
Van 28 naar nul cliënten in de Zweedse band. Het gebeurde in Sintmaheerdt. Sandra de Wit, verpleegkundig specialist, vertelt hoe dat ging. Lees meer

'Claimgedrag' bleek behoefte aan echte aandacht'
Niemand durfde bij de bewoonster naar binnen te gaan, uit angst er niet meer weg te komen door haar claimgedrag. Wat bleek? Lees verder

'Anders de dag beginnen, voorkomt problemen'
Dit bleek toen een Gronings verpleeghuis ging onderzoeken hoe om te gaan met een bewoner die zich niet wilde laten wassen. Lees verder

Automatische rem voor trippelrolstoel komt er aan!
Dankzij een automatische rem gaat de rolstoel bij het opstaan vanzelf op de rem en rolt hij niet bij de gebruiker vandaan. Binnenkort verkrijgbaar! Lees verder

Ander nieuws

Buurtzorg-filosofie ook in verpleeg- en verzorginshuizen
Kleine zelfsturende teams van goed opgeleide zorgverleners. Dat adviseert de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) voor de hele ouderenzorg. Lees meer

'Verpleegzorg moet uitgaan van uniekheid bewoners'
‘Bewarende zorg’ zo noemt promovendus Jan Jukema het: zorg waarbij je met aandacht luistert naar wat de cliënt wil, op dat specifieke ogenblik, in die specifieke situatie. Lees verder

NeedYD: meerjarig onderzoek naar behoeften en problemen van jong-dementerenden
In januari worden de laatste gegevens verzameld. Resultaten worden later dit jaar bekend gemaakt. Lees verder

'Betere signalering en hulpverlening ouderenmishandeling nodig'
Unie KBO op de bres voor betere signalering en hulpverlening. Lees verder

CZ-subsidie voor projecten 'zorgzame zorg'
Projectplannen voor een toegewijde relatie tussen zorgverlener en de patiënt / client kunnen tot 21 maart worden aangemeld. Voor de drie beste projecten is er respectievelijk € 25.000,-, € 10.000,- en € 5.000,-. Lees meer

Manifestatie en congres voor rechten van mensen met een beperking
Mensen met een beperking hebben ook recht op een goed leven en gewoon meedoen in de samenleving. Hierover gaat het op 29 maart in Utrecht. Lees verder

Waardering voor medewerkers tonen
Op initiatief van haar cliëntenraad looft het Jeroen Bosch Ziekenhuis jaarlijks een prijs uit voor de meest patiëntvriendelijke medewerker. Een idee voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg? Lees verder


IDé in 2011

IDé gaat door om zich in te zetten voor goede kwaliteit van leven bij dementie. Lees de plannen

En verder:
'Altijd geholpen' zo garandeert een nieuw initiatief
Coalitie voor Inclusie: jonge beweging voor 'inclusieve samenleving'
Beweging zet zich in voor plezierig en zelfredzaam oud worden

Kennisbank

Uitgebreide toolkit voor casemanagers dementie
Online handboek op basis van de succesvolle projecten in Almere en Eindhoven. Lees meer

Mensen met een handicap bieden kwetsbare ouderen extra's
Mensen met een handicap gaan bij Topaz aanvullende diensten verlenen aan bewoners, zoals boodschappen doen en post rondbrengen. Lees meer

Nieuwe boeken
‘Opa Toetoet raakt de kluts kwijt’ laat kinderen zien wat er gebeurt als een grootouder dement wordt. ‘Kien’ is een werkboek met woordspelletjes en quizjes: praktisch, maar niet vernieuwend. 

En verder:
Speciale schapenvacht werkt echt tegen decubitus
Kwetsbare ouderen lopen beter na acupunctuur
Website met info over wonen, zorg en welzijn voor homoseksuele ouderen
Nieuw Dossier Zorg en Technologie online

Agenda

04-02-2011    Symposium Depressie en Apathie bij dementie - GERION
03-02-2011    Geriatriedagen
15-02-2010    Geen leeftijdsgrens voor dementie - Amersfoort
16-02-2011    Middagsymposium Effecten kleinschalig wonen (Limburg)
16-02-2011    Middagsymposium Mens(w)aardige Zorg - Leeuwarden
17-02-2011    Netwerkbijeenkomst Domotica - Utrecht
17-02-2011    Middagsymposium over vernieuwende experimenten
03-03-2011    Expertmeeting 'De nieuwe zorgprofessional'
05-04-2011    Congres 'Samen werken aan een thuis'
12-04-2011    Start Basiscursus Dementia Care Mapping
april -  2011    Cursus Geriatrie, Psychiatrie en Gedrag
17-05-2011    Scholingsweek muziektherapie - Enschede
div. data         Train-de-trainer cursus oog- en oorproblemen

 

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl