IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Dit najaar stond bol van de activiteiten. IDé trok door het land met een attractieve promotietour voor het afbouwen van vrijheidsbeperking. De inspectie kwam met nieuwe aanwijzingen rond dit thema. Tal van andere belangrijke onderzoeken en initiatieven zagen het daglicht.

Ik bind hou vast!

Niet fixeren is een kunst! trekt door het land
Verslag van de bijzondere promotietour voor het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Lees verder

Folder 'Leven met Dementie. Er kan meer dan je denkt'
Voorlichtingsfolder over terugdringen vrijheidsbeperking met veel praktische tips. Voor zorgverleners en familie. Lees meer

Folder 'Antipsychotica bij dementie'
Voorlichtingsfolder over effecten van antipsychotica met praktische tips voor omgaan met onrust, zonder medicatie. Voor zorgverleners en familie. Lees verder

Informatiepakket online beschikbaar!
Pakket met achtergondinformatie voor werkstukken en beleidsnotities over terugdringen van vrijheidsbeperkingen is nu online. Lees meer

IGZ geeft nieuwe aanwijzingen terugdringen vrijheidsbeperking
Lees hier de conclusies en aanwijzingen van de inspectie, naar aanleiding van haar thematisch onderzoek in 2010. Lees verder

Ander nieuws

Wilt u dat IDé doorgaat?
Voorzitter Prof. Dr. Guus van Montfort: ‘IDé heeft uw financiële steun hard nodig’. Lees verder

Film 'Ik heb Alzheimer' te koop!
Op verzoek van velen is de aangrijpende film van Stella Braam en haar vader nu te koop. Lees meer

Middagsymposium over effecten van kleinschalig wonen
Op 16 februari 2010 presenteert de Universiteit Maastricht onthullende onderzoeksresultaten. Lees meer

(Klein-)kinderen dementerende opa of oma gezocht
NCRV journaliste Annelies de Wit gaat documentaire maken en is hiervoor op zoek. Lees meer

IGZ: 'Cultuuromslag gaande, maar finish nog niet gehaald'
De inspectie onderzocht in hoeverre  zorgaanbieders bezig zijn met terugdringen van vrijheidsbeperking. Lees hier het verslag


En verder:
Column: 'Huiselijke woongroep: de prullenbak in?'
IDé zwaait hoofdinspecteur IGZ uit
Nieuwe hoofdinspecteur Verpleging en Langdurige zorg
Nieuwe afstudeerrichting verpleegkundigen gericht op kwetsbare ouderen
PGB-stop opgeheven
Gezond24.nl website volop info en video's
Grondlegger belevingsgerichte zorg neemt afscheid

Kennisbank

'Kleinschalig wonen is niet zomaar beter'
Dit is de conclusie van recent wetenschappelijk onderzoek. Bewoners zijn niet gelukkiger. Lees verder

Unieke website over daglicht voor senioren
Voldoende daglicht is van levensbelang. Vanaf 21 december 2010: website met praktische informatie voor thuis en in verpleeg- en verzorgingshuizen. Lees verder

Lichttest ter voorkoming delier
Jeroen Bosch Ziekenhuis onderzoekt of ‘dynamisch licht’  delier verhelpt. Lees verder

Opleven door pijnstillers
Prof. Scherder e.a. aan het woord in een krantenartikel over pijnbeleving en –behandeling. Lees verder

En verder:
Website: woningaanpassing thuis
Spelenderwijs bewegen: gezond en leuk!
Speciale dementietest voor oudere migranten
Blijf oefenen bij artrose

Agenda

04-02-2011    Symposium Depressie en Apathie bij dementie - GERION
03-02-2011    Geriatriedagen
16-02-2011    Middagsymposium Effecten kleinschalig wonen (Limburg)
08-10-2010    Geen leeftijdsgrens voor dementie
12-04-2011    Start Basiscursus Dementia Care Mapping

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl