idelevenmetdementieheader.png
facebookbutton.jpg  twitterbutton32.jpg

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

Deze zomer legden we samen met anderen de laatste hand aan de website van De mond niet vergeten! Afgelopen week ging de website live en startten de enthousiaste deelnemers van de proeftuinen in Amsterdam, Rotterdam en Hardenberg. Dit en veel meer belangrijk nieuws in deze eerste nieuwsbrief na de zomervakanties.

Mail ons
 

 

zorgvoorvrijheidheader.png
nieuwszorginstellingenlogos2-100.pngleesmeerbutton70h.jpg

Nieuwe fixatievrije zorginstellingen

Het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met een ster werd op 4 september toegekend aan 4 zorginstellingen:
verpleeg- en verzorgingshuis Floravita in Boskoop, onderdeel van Zorgpartners, en drie locaties van Welthuis: Borchleen in Schoonhoven, Vivaldi in Zoetermeer, en Westerweeren in Bergambacht. IDé feliciteert alle betrokkenen met deze mijlpaal!

psychofarmaca100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Vilans: pilot terugdringen psychofarmaca verloopt goed!

Onder de titel ‘Denk na of het mag! Een pil voor gedrag?’ testen enkele zorgorganisaties een aanpak uit om psychofarmaca te verminderen. De resultaten zijn positief. Het draaiboek en de toolbox die Vilans voor hen ontwikkelde, komen in november voor andere organisaties beschikbaar.

andernieuws.jpg
dmnv100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Proeftuinen van start voor betere mondzorg ouderen

Deze week zijn in Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam pilots gestart om de mondzorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen te verbeteren. Thuiszorg, tandartsen, huisartsen en casemanagers slaan de handen ineen. Na de evaluatie komen alle materialen die hiervoor ingezet worden, voor iedereen beschikbaar.

rozekoppel100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Eigen woonafdeling voor 'roze ouderen' in Amsterdams verpleeghuis

Amsterdam had al een thuiszorgorganisatie voor homoseksuele ouderen met personeel dat aansluit bij de doelgroep. Nu zijn er ook plannen voor een speciale woonafdeling voor lhbt-ouderen, in het dr. Sarphatihuis. Dat zou de eerste in Nederland zijn.

mantelzorghva100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Amsterdamse mantelzorgers: meer hulp en waardering zou fijn zijn

Uit een enquête van de HvA onder een groep Amsterdamse mantelzorgers blijkt dat het merendeel zich gelukkig voelt zorg te kunnen verlenen, maar sommigen zijn wel degelijk overbelast. Met name mantelzorgers van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zoals dementie, hebben het vaker moeilijk.
langzultuwonen100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Overijssel bereidt zich voor op thuiswonen met dementie

Na de zomer start in Overijssel de campagne 'Lang zult u wonen met dementie', een vervolg op een eerdere bewustwordingscampagne van de provincie om mensen te stimuleren om op tijd te kijken of de eigen woning wel uitgerust is voor de toekomstige oude dag.
vvnzorgaward100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Drie genomineerden voor V&VN Zorgaward 2015

De kandidaten voor de V&VN Zorgaward 2015 zijn bekend. Twee van de drie kandidaten zijn werkzaam in de dementiezorg, Andrina Huibertse is als verzorgende werkzaam bij kleinschalig wonen voor dementerende bewoners van Vivent locatie Hof van Hintham en Meryem Donks is persoonlijk begeleider bij Al-Noor, een woongroep voor Islamitische dementerende ouderen bij Cordaan. Bekijk de gefilmde impressies van de projecten waarmee zij genomineerd zijn.
mantelzorgcz100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

CZ biedt mantelzorgers hulp

Zorgverzekeraar CZ wil mantelzorgers van mensen met dementie ondersteunen. Voor haar verzekerden werd een heel pakket ontwikkeld voor advies, hulp en begeleiding.
  kennisbankheader.png
dmnvhomepage100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

demondnietvergeten.nl

Vorige week ging www.demondnietvergeten.nl in de lucht. Op deze website staat alles wat van belang is voor een goede mondverzorging van kwetsbare ouderen en mensen met dementie, en hoe u daar bij kunt helpen. Volop informatie en adviezen voor alle betrokkenen. Op deze website zullen na evaluatie van de pilots ook alle materialen voor scholing, screening en samenwerking voor iedereen beschikbaar komen.

nvgdkaart100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Passende mondzorg voor kwetsbare ouderen vinden

Het is belangrijk dat kwetsbare ouderen een geschikte tandarts, mondhygiënist of protheticus kunnen vinden. De Nederlandse Vereniging voor Gerodontologie (NVGd) biedt hiervoor twee oplossingen: eentje voor zorgprofessionals en een voor thuiswonende ouderen zelf.
dementiehollandsezaken100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Dementie: verschrikking of kans?

Sommige mensen vinden dementie een verschrikking, een uitzichtloos drama. Anderen zien ook kansen. Omroep Max liet in een uitzending van Hollandse Zaken de beide perspectieven zien.

dementiezorg100.pngleesmeerbutton70h.jpg

Kansen voor meer bewegen liggen vooral in dagelijkse activiteiten

Negentig procent van de oudere verpleeghuisbewoners beweegt vrijwel niet, zo laat een recent onderzoek van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg zien. De kansen voor meer bewegen liggen voornamelijk  op het gebied van de ADL en de HDL.

dagmama2-100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Muziektheaterpresentatie vergroot inzicht en brengt samen

Op uitnodiging van ouderenpsychologe Sarah Blom bezocht ik de voorstelling die zij samen met haar familie maakte over dementie; ‘Dag Mama’. De voorstelling raakt je met een duidelijke boodschap: vanuit ons hart én hoofd kunnen we oneindig veel betekenen voor de mens met dementie én elkaar.

radioremember100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Muziek van toen via internet

In het kader van de campagne DementieEnDan werd twee jaar geleden de website muziekvantoen.nu opgezet, waar liedjes van vroeger te vinden waren. De site werkt helaas al enige tijd niet meer, maar er zijn mooie alternatieven!

karinmichielpubliek100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Appeltaartconcerten: laagdrempelig luisteren naar klassieke muziek van niveau

Stichting Appeltaartconcerten organiseert openbare concerten en huiskamerconcerten met klassieke muziek voor zieke en gezonde ouderen, mantelzorgers, wijkbewoners en andere liefhebbers van klassieke muziek en appeltaart.

  ervaringenheader.png
columnceesgrimbergen100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Samen zorgen voor dementerende buurvrouw

Roos Broersen en haar mede flatbewoners in het Utrechtse Overvecht zorgden vier jaar voor hun  dementerende buurvouw Matty van Assendelft. Cees Grimbergen beschreef in een column van het AD hoe ze dat deden. Omgaan met een dementerende is een vaardigheid die je kunt leren, zo blijkt. Inspirerend!

 

  onzeadverteerdersheader.png
bdo100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Brein Dementie en Omgeving; sterk in observatie op locatie

Dementie beschadigt de hersenen waardoor mensen de omgeving anders ervaren dan voorheen. Hun beleving staat centraal. Medewerkers reflecteren op eigen handelen door training en coaching. Advies bij inrichting, eten, drinken, bewegen, bejegening en borging van de veranderingen.

  agendaheader.png

2015

 


Sep
15 Congres Palliatieve Zorgverlening (Ede)
15 Congres Mondzorg bij kwetsbare ouderen (Driebergen-Zeist)
21 Congres ‘Ouder worden doe je liever niet alleen’ (Alkmaar) gratis
23 Studiedag Complexe Ouderenzorg (Utrecht)
25 Het CVA-congres (Ede)
28 Studiedag Gerontopsychiatrie - Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis (Lunteren)
30  Domotica in de langdurende zorg (Amsterdam)
   
Okt  
2 Grote kennismarkt Zorg voor Beter (Nieuwegein)
5 Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie (Lunteren)
9 Congres De nieuwe wondere wereld van dementie (Ede)
13 Themabijeenkomst Multidisciplinaire samenwerking binnen de valpreventie (Amersfoort)
Nov
10 Dag van de dementiezorg Complexe dementiezorg in de praktijk (Ede)
16 Landelijk congres Bewegen in de ouderenzorg (Bussum)
24 Landelijk congres Moderne dementiezorg (Bussum)
   
Dec  
2 Masterclass Zorg & Dwang (Amsterdam)
10 Studiedag Het Dementie Gesprek 2015 (Bunnik)
 

Waardeert u deze nieuwsbrief?   steunidebutton.jpg 

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit