idelevenmetdementieheader.png
facebookbutton.jpg  twitterbutton32.jpg

NIEUWSBRIEF MEI 2015

Een ziekenhuisopname is heel ingrijpend voor kwetsbare ouderen, gelukkig is er steeds meer aandacht voor hun speciale behoeften. En met enige creativiteit en goed nadenken kun je voor veel levenskwaliteit zorgen. Zo bedachten zorgverleners lekkere tussendoortjes voor mensen met slikproblemen. Voor meneer Post werden onorthodoxe oplossingen gevonden voor een plezierige daginvulling. Wilt u reageren? Mail ons  


 

zorgvoorvrijheidheader.png
fleurageresidence3sterren100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Drie sterren voor Fleurâge Residences

Op 15 april ontving Fleurâge Residences in Bloemendaal het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling met drie sterren. Fleurâge Residences heeft elf tweekamerappartementen en biedt ook dagbesteding in combinatie met thuiszorg. IDé feliciteert bestuur, medewerkers, vrijwilligers, cliënten en naasten met de mooie prestatie!

andernieuws.jpg
beteroud100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Nieuwe website www.BeterOud.nl

De website van het Nationaal Programma Ouderen (NPO) van ZonMW is overgegaan in de nieuwe website www.BeterOud.nl. De nieuwe website wordt gerund door Vilans, Movisie en CBO en het is de bedoeling om hem uit te bouwen tot een belangrijke vindplaats voor innovatieve ouderenprojecten

  kennisbankheader.png
functieverlies100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Functieverlies na ziekenhuisopname beter bestrijden

Een kwart tot bijna de helft van de ouderen die thuiskomen na een ziekenhuisopname, ervaren vaak dat de gewone dagelijkse bezigheden zoals wassen, aankleden en lopen moeilijker gaan; 'functieverlies' in vaktermen. Onderzoekers van het AMC zetten op een rij wat hier tegen gedaan kan worden.

heupfractuurteammartini100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Extra aandacht voor ouderen met een gebroken heup

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft de procedures bij acute opname van ouderen met een gebroken heup aangepast. Diverse vernieuwingen en een gestroomlijnde samenwerking tussen chirurg, geriater, anesthesioloog, fysiotherapeut en verpleegkundigen op de Spoedeisende Hulp en verpleegafdelingen zorgen voor de  juiste zorg.
tipsvoortussendoortjesrivas100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Tussendoortjes voor mensen met slikproblemen

Iets lekkers bij de koffie of de thee, daar geniet je van. Maar wie moeite heeft met slikken krijgt geen gewone koffie, thee, bonbonnetje of koekje meer en mist die gezelligheid. Christa Meijerink, logopedist bij Rivas Zorggroep ontwikkelde samen met collega's een boekje met 41 recepten, want 'op yoghurt en vla waren de meesten zo onderhand wel uitgekeken'.

plaatjes-inspiratiekaarten100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Inspiratiekaarten: laagdrempelig praten over levensvragen

Spreken over de diepere aspecten van het leven die ons bezighouden gaat meestal niet vanzelf. Een set van 48 inspiratiekaarten biedt een laagdrempelige manier voor zorgverleners om daarover in gesprek te gaan met hun bewoners/cliënten.

beweegtuinwychen100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Groene buitenruimte stimulans voor bewoners woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum St. Jozef in Wijchen richtte een beleeftuin in, met planten en bloemen op ooghoogte; om de zinnen te prikkelen of om te oogsten voor het eten. En om lekker buiten te zijn.  Verzorgenden, vrijwilligers en familieleden zijn getraind in het gebruik van de tuin en vooral ook hoe je iemand kunt stimuleren om naar buiten te gaan. Zie de video.

ethiekbekje100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Praten over ethiek, keuzes en dilemma’s in de zorg

Bij Zorgspectrum Het Zand is een 'week van de ethiek' gehouden. Alle medewerkers ontvingen het ‘Ethiekbekje’, een speels hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over ethische kwesties, keuzes en dillema’s in de zorgen en even stil te staan bij de beslissingen die je dagelijks neemt.

levensportretmwschenk100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Levensportret geeft mensen met dementie weer een verleden

Op de gesloten afdeling van zorgcentrum De Lichtkring in Utrecht hangen 'levensportretten', gemaakt door vrijwilligers om de achtergrond van de bewoners weer naar voren te halen.

  uitgelichtheader.png
man200.jpgleesmeerbutton70h.jpg

De man met de brandslang

Zwaar versuft van de medicijnen verhuisde meneer Post naar een nieuw verpleeghuis, dat zijn dochter voor hem had uitgezocht. Nadat de medicatie was afgebouwd, raakte verzorgende José ‘diep ontroerd toen ik voor het eerst contact met hem kreeg.’ Ze gingen aan de slag om de oorzaken van zijn onrust te achterhalen en vonden onorthodoxe oplossingen …

 

veiligheidnl100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Valrisico hoort erbij, evenals gezonde preventie

Risico’s horen bij het leven, en vallen is niet altijd te voorkomen. Zeker niet bij het ouder worden. Tegelijkertijd zijn er veel gezonde oplossingen om het valrisico te beperken. Stichting VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) verzamelt en verspreidt de kennis over valpreventie bij senioren thuis en in het verpleeghuis en deelt deze kennis via haar website, handreikingen en trainingen.

 

  onzeadverteerdersheader.png
mondzorgplus100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

MondZorgPlus brengt mondzorg aan huis

Als het onderhoud van de gebitsprothese of het eigen gebit moeilijker wordt, heeft dat vaak gevolgen voor de kwaliteit van tanden en de mondhygiëne. MondZorgPlus brengt professionele mondzorg aan huis, zowel in zorginstellingen als bij zelfstandig wonende, kwetsbare mensen.

  agendaheader.png

2015

 


Mei

19 Congres Continentiezorg (Ede)
20-22 Europese conferentie Long Live Arts (Den Haag)
21
Symposium E-health voor mantelzorgers (Amsterdam)
22 Het Alzheimercongres (Ede)
27 Studiedag Patiëntveiligheid in het ziekenhuis (Amersfoort)
   
Juni  
5 Alzheimer Symposium (Amsterdam)
15 Landelijk Congres Moderne Dementiezorg Thuis (Bussum)
   
Sep
28 Studiedag Gerontopsychiatrie - Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen in het verpleeghuis (Lunteren)
30  Domotica in de langdurende zorg (Amsterdam)
   
Okt  
5 Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie (Lunteren)
   
Dec  
2 Masterclass Zorg & Dwang (Amsterdam)
 

Waardeert u deze nieuwsbrief?   steunidebutton.jpg 

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit