idelevenmetdementieheader.png
facebookbutton.jpg  twitterbutton32.jpg

NIEUWSBRIEF APRIL 2015

Mensen met dementie hebben de gewone menselijke basisbehoeften, alleen hebben ze daar de zorg en aandacht van anderen bij nodig. Daar gaat moderne dementiezorg over. Een nieuwsbrief bomvol inspiratie, voorbeelden en hulpmiddelen. Wilt u reageren? Mail ons  


 

zorgvoorvrijheidheader.png
leefcirkelsb100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Mensen met dementie leven veilig en vrij door ‘leefcirkels’

Technologie en vrijwilligers geven de 48 bewoners van woonzorgcentrum Vissershaven een fijne leefomgeving met de aanpak ‘leefcirkels’. Bewoners, allen mensen met dementie, kunnen zich vrij bewegen in het gebouw, de tuin en sommigen zelfs in de wijk.

wittepillen100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Breed pleidooi in VS voor terugdringen antipsychotica bij dementie

Nieuw gezaghebbend Amerikaans onderzoek onderstreept nog eens de risico's van antipsychotica bij dementie. Wetenschappers en overheidsadviesorganen in de VS bepleiten om antipsychotica te verruilen voor een andere benadering van probleemgedrag.

andernieuws.jpg
nietstoren-ouderliefdespaar100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Intimiteit en kwaliteit van leven onlosmakelijk verbonden

Intimiteit is gedurende het hele leven een basisbehoefte van mensen, en veel mensen hebben ook op latere leeftijd behoefte aan seksualiteit. ActiZ, KBO en anderen bepleiten in een manifest voor  de Tweede Kamer om dit thema op te nemen in het onderwijs en in de zorgleefplannen.

tandartscontrole100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Tandarts ontlopen geeft grote risico’s

Veel ouderen mijden de tandarts. Bij Omroep Max op 3 april waren experts en ouderen aan het woord over de gevolgen en de oplossingen, zoals thuisbezoek van de tandarts. Tandarts geriatrie Claar Wierink vertelde over het project 'De mond niet vergeten!' dat dit jaar start.

oudereinstoel100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Een pijnlijke boodschap: reële verwachtingen van de zorg

De ouderenzorg komt regelmatig negatief in het nieuws. Verpleeghuisdirecteur Marco Wisse gaf in een televisievraaggesprek een heel andere kijk. De Nederlandse ouderenzorg hoort tot de top drie van de wereld, zegt hij, en het probleem is dat naasten niet zijn voorbereid op de latere fase van de dementie.

  kennisbankheader.png
dementiezorg100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Persoonsgerichte zorg; waarom en hoe

Vroeger was de zorg voor mensen met dementie vooral gericht op de lichamelijke verzorging. Voor andere behoeften was weinig oog en alle doen en laten werd aan de dementie gekoppeld. Het ‘medisch model’ maakte plaats voor ‘belevingsgerichte zorg’ en later voor ‘persoonsgerichte zorg’:  alle ins en outs van deze ontwikkeling op een rij.

mibboaankleden100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

MIBBO: eenvoudige methode voor individuele beweegplannen

Zuyd Hogeschool ontwikkelde samen met twee zorginstellingen (Sevagram en MeanderGroep) een eenvoudige methode, MIBBO, om tot een persoonlijk beweegplan te kunnen komen, op maat en passend bij de voorkeuren en  mogelijkheden van de individuele verpleeghuisbewoner.
vitokparade100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Vitale ouderen kunnen kwetsbare ouderen helpen

In het programma ‘Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid’ (2012-2014) subsidieerden  RCOAK en Sluyterman van Loo 37 projecten.  Op 25 maart werd de balans opgemaakt in een ‘Parade’ en een brochure vol met tips. Belangrijke conclusie: projecten waarin vitale senioren mee beslissen, doen het beter.

krachtvanmuziek100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

De kracht van muziek luisteren

Televisiereportage van Omroep Gelderland: met kleine draagbare muziekspelers en koptelefoon maakt muziektherapeute Manon Bruinsma bij zorggroep Atlant mensen met dementie blij. Muziek is een van de functies van het brein die het langst blijven.

singforlife100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Meezingen is nog beter dan alleen luisteren

Luisteren naar muziek is goed voor mensen met dementie. Groepszingen is nog beter: het geeft extra stimulatie aan het brein, het geeft sociale interactie en verhoogt het welzijn nog meer. Diverse onderzoeken laten dit zien.

  uitgelichtheader.png
delier100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Delierrichtlijnen voor ziekenhuis, verpleeghuis en thuis

Elk jaar lopen veel kwetsbare ouderen en mensen met dementie een delier op: een vorm van acute verwardheid die ontstaat door een lichamelijk probleem zoals een ontsteking of ongeval. Vaak wordt dan fixatie toegepast en een antipsychoticum gegeven, maar beter is het om dat niet te doen zeggen de medische richtlijnen. Wat wel? De lichamelijke oorzaak bestrijden. Zorgen voor rust, realiteitsoriëntatie, geruststelling, eten en drinken. Familie of vrijwilligers hierbij betrekken. Zie hier de Richtlijn delier Volwassen en ouderen, van de NVKG  en de NHG-Standaard Delier.

 

  onzeadverteerdersheader.png
bdo100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Brein Dementie en Omgeving; sterk in observatie op locatie

Dementie beschadigt de hersenen waardoor mensen de omgeving anders ervaren dan voorheen. Hun beleving staat centraal. Medewerkers reflecteren op eigen handelen door training en coaching. Advies bij inrichting, eten, drinken, bewegen, bejegening en borging van de veranderingen.

  agendaheader.png

2015

 
April  
14
Congres Chronisch zieken (Bunnik)
17 Congres ‘Jonge mensen met dementie: in beweging’
22
Cursus Depressie bij ouderen (Ede)


Mei

19 Congres Continentiezorg (Ede)
20-22 Europese conferentie Long Live Arts (Den Haag)
21
Symposium E-health voor mantelzorgers (Amsterdam)
22 Het Alzheimercongres (Ede)


Waardeert u deze nieuwsbrief?   steunidebutton.jpg 

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit