idelevenmetdementieheader.png
facebookbutton.jpg  twitterbutton32.jpg

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

De kop van het nieuwe jaar is eraf. De sneeuwklokjes staan alweer te bloeien. Voor IDé begon het nieuwe jaar met bijdragen aan een landelijk congres en  de start van twee nieuwe landelijke projecten. Er komen volop mogelijkheden om met deze projecten mee te doen; houd onze website in de gaten. Mail ons  


 

zorgvoorvrijheidheader.png
rolstoelaanzee100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Vastbinden is echt uit de tijd; nu over naar professioneel handelen

Dat was de conclusie tijdens de presentaties van Jan Hamers en Jenneke van Veen in het congres ‘Vrijheidsbeperkende maatregelen en onvrijwillige zorg’. ‘Op dat kleine Zorg voor Vrijheid kaartje van IDé staat alles wat daarvoor nodig is’, zei van Veen. ‘Wacht niet op anderen’, en ‘Richt je vooral op de mogelijkheden waar jij zelf invloed op hebt’, was het advies in een van de workshops van IDé.

zvvkaartjes100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Zorg voor vrijheidkaartjes

Het Zorg voor vrijheid kaartje is een succes. Na de vorige nieuwsbrief gingen er weer bijna 2000 op de post. Het mooie kaartje bevat een praktisch stappenplan voor het omgaan met probleemgedrag op basis van de Verenso Richtlijn probleemgedrag en het zogeheten ‘Professioneel wegingskader’ van de wet Zorg en dwang. Lees meer  of bestel direct

andernieuws.jpg
lachendeman100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Aanpak mondzorg thuiswonende ouderen van start

'De mond niet vergeten!' heet het project waarmee  KNMT, SBT, VU, IDé en vele anderen de handen ineen slaan om de mondzorg voor thuiswonende ouderen te verbeteren. Op 19 januari werd het officiële startschot gegeven, tijdens een drukbezochte en enthousiaste bijeenkomst met de veertien organisaties die het project zullen begeleiden.

dokterpatientlooprek100b.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Specialist Ouderengeneeskunde thuis geregeld!

In de laatste weken van 2014 werd de inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde voor thuiswonende ouderen nog geregeld. De beroepsverenigingen maakten in een convenant inhoudelijke samenwerkingsafspraken en de staatssecretaris regelde de financiering.

memorabelonderzoek100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Gezocht: innovatieve ideeën voor mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zorgverleners, burgers, organisaties en gemeenten kunnen subsidie krijgen voor nieuwe ideeën op het gebied van dementiezorg. ZonMW stelt in het kader van het programma Memorabel in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar innovaties om mensen met dementie  verantwoord langer thuis te laten wonen.

vitaliteitkwetsbaarheid100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Ouderen helpen ouderen: kom kijken hoe!

Ontmoeting en inzet tussen vitale  senioren en kwetsbare ouderen; dat is de doelstelling van een driejarig subsidieprogramma van RCOAK en Sluyterman van Loo. ‘Er zijn zoveel ontdekkingen gedaan de afgelopen drie jaar; hoogste tijd om deze met u te delen’, zeggen de fondsen. Op woensdag 25 maart organiseren zij een ‘parade’.

dementieverhalenbank100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Dementie Verhalenbank: niet zoeken naar problemen, maar richten op mogelijkheden

Op vrijdag 23 januari is de Dementie Verhalenbank gelanceerd, een initiatief van professor Anne Mei The. Door verhalen te verzamelen van mensen die dementie van nabij meemaken wil zij de wetenschap meer inzicht geven in de dagelijkse praktijk van thuiswonen met dementie en de oplossingen die mensen daar vinden voor beperkingen.

return100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

RE/turn: dansvoorstelling over dementie

RE/turn is een dansvoorstelling waarin een oudere man de wereld om zich heen schijnbaar 'aan het verlaten is'. Zijn vrouw ziet toe hoe zijn steeds groter wordende geheugenverlies hem van haar vervreemt. De herinneringen aan haar jeugdige geliefde, vertolkt door een jonger alter ego van de man, dringen zich op.

enqueteide2015-100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

De uitdagingen in 2015 voor bezoekers van IDé

De enquête van midden januari onder onze bezoekers heeft veel respons opgeleverd; bijna 120 mensen deden binnen een week mee. Twee mensen konden we bedanken met een mooie prijs, alle andere lezers die meededen willen we via deze weg hartelijk dankzeggen. Hierbij de belangrijkste uitkomsten van de enquête op een rij. We gaan ermee aan de slag.

  kennisbankheader.png
aandewandel100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Combinatie van wandelen en krachtoefeningen werkt het best

Bewegen bij dementie is belangrijk voor de lichamelijke conditie, het geheugen en het denkvermogen, dat was al bekend. Nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen wijst uit dat een combinatie van wandelen en krachtoefeningen het beste werkt.

inwonerverpleeghuis100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

‘Grip op probleemgedrag’ geeft handen en voeten aan richtlijnen

Onderzoekers van VUmc en het Radboudumc ontwikkelden een multidisciplinair zorgprogramma dat zorgverleners in psychogeriatrische verpleeghuizen helpt om de richtlijnen voor omgaan met probleemgedrag in praktijk te brengen.
boekjecarolien2015-100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Tips van en voor mantelzorgers in nieuwe editie

Carolien Langendijk schreef ruim een jaar geleden een boekje voor mede-mantelzorgers. Als dochter van een moeder met Alzheimer heeft ze zelf veel uit moeten zoeken. Het boekje staat vol met tips en ervaringsfeiten, is praktisch en compact. De bijgewerkte editie 2015 is weer via IDé te downloaden.

signalerengeeltalen100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Online dementietest voor Turkse en Marokkaanse ouderen

Marokkaanse en Turkse ouderen en hun naasten  hebben vaak weinig kennis van dementie. Alzheimer-Nederland ontwikkelde samen met anderen speciaal voor hen een online test met filmpjes en vragen in het Turks, Marokkaans-Arabisch, Berbers en Nederlands over de meest voorkomende signalen van dementie. ‘SignaLeren’ is de titel.

zorgboerderij100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Zorgboerderij: activerend alternatief voor reguliere dagbesteding

Een factsheet van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wijst op het belang van diversiteit in het dagbestedingsaanbod. Niet iedereen heeft plezier in groepsactiviteiten zoals dansen en spelletjes. Op een zorgboerderij kun je actief aan de slag met nuttige bezigheden. Vooral voor veel mannen voorziet dat in een behoefte.

banjer100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Therapie met dieren: de dementiehond

Gezelschapsdieren hebben een heel eigen manier om met mensen te communiceren: niet met woorden maar met aandacht en nabijheid. Vooral honden worden steeds vaker ingezet om mensen met dementie te benaderen.

   
  onzeadverteerdersheader.png
mondzorgplus100.jpgleesmeerbutton70h.jpg

MondZorgPlus brengt mondzorg aan huis

Als het onderhoud van de gebitsprothese of het eigen gebit moeilijker wordt, heeft dat vaak gevolgen voor de kwaliteit van tanden en de mondhygiëne. MondZorgPlus brengt professionele mondzorg aan huis, zowel in zorginstellingen als bij zelfstandig wonende, kwetsbare mensen.

carewel100b.jpgleesmeerbutton70h.jpg

Carewel

Zo veilig en zelfstandig mogelijk blijven, bij dementie?  Een grote kans dat Carewel hiervoor de oplossing biedt! Thuis en in het verpleeghuis. Volop keus voor persoonlijke veiligheid, communicatie, gezondheid, dagelijkse activiteiten en ontspanning.

   
   
  agendaheader.png

2015

 
   
Februari  
11 Congres Palliatieve Zorgverlening (Ede)
 20  HELP symposium (Utrecht)
   
Maart  
10 Studiedag Gedragsproblemen bij Ouderen in intramurale setting (Amsterdam)
13 Landelijk Ouderenzorgsymposium (Noordwijk aan Zee)
 24 Complexe dementiezorg in de praktijk (Ede)
   
April  
2 De grote thuiszorgdag (Ede)
2 Landelijk Congres Zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking (Lunteren)
7 Congres Kleinschalig zorgen: Praktische tips voor de duizendpoot (Ede)
   


Waardeert u deze nieuwsbrief?   steunidebutton.jpg 

www.innovatiekringdementie.nl

Stuur deze nieuwsbrief door
Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u uit