nieuwjaarskaart2014.png

We danken alle donateurs voor hun steun het afgelopen jaar!

Wilt u IDé helpen door te gaan met het verzamelen en verspreiden van de modernste inzichten en goede praktijkvoorbeelden? Klik hier

Kunt u onze nieuwjaarsgroet niet goed zien? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u geen nieuws van IDé meer ontvangen? Klik hier.

Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl