IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

donatiebutton_7.png

www.innovatiekringdementie.nl


Aandachtig luisteren en toegewijd zijn; dat is dé basis van goede zorg en het valt te leren! Eenvoudige slimme hulpmiddelen helpen om zelfstandig en veilig te leven, thuis, in een groepswoning of verpleeghuis. Dit en weer veel meer belangrijke wetenswaardig- heden in deze IDé-nieuwsbrief.

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Studiemiddag 'Klaar voor de wet Zorg & Dwang!'
De studiemiddagen in  januari en februari waren al snel volgeboekt. U kunt zich alleen nog aanmelden voor de extra middag op dinsdag 12 maart a.s. De middag is geaccrediteerd door Verenso, NVAVG, CvAH en V&VN. Lees meer

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
De afgelopen twee maanden  ontvingen de volgende instellingen het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Drie sterren: De Posten te Enschede en Glorieux te Eindhoven. Twee sterren: Heijendaal te Arnhem (Drie Gasthuizen Groep). Één ster: De Laarhof te Lelystad en De Regenboog te Dronten (beide van Coloriet).

waarborgzegel2.jpgLaat zien waar uw organisatie staat! Dat kan met het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Zie hier wie u al voorgingen. Hier vindt u de criteria en aanvraagprocedure.

Inspectie:‘Extra inspanning nodig voor terugdringen vrijheidsbeperking’
IGZ publiceerde december j.l. de uitkomsten van een nieuw onderzoek naar het terugdringen van vrijheidsbeperking in de langdurige zorg. Conclusie: veel organisaties hebben grote stappen gezet, maar veel blijven er ook nog achter. Lees verder

2013: vastbinden echt de wereld uit!
vastbinden in stoel2.jpgDaarvoor pleiten Alzheimer Nederland, Innovatiekring Dementie en LOC Zeggenschap in zorg. Lees hier hun gezamenlijke persbericht.

Ander nieuws

Nijmeegse 4-daagse sponsorloop
sponsorloop 2013-1.jpgOok dit jaar loopt Carolien Langendijk weer voor IDé. Steunt u haar ? Of wilt u zelf voor IDé meelopen? Kent u anderen die dat zouden willen?  Met úw steun kan IDé méér doen voor een goede levenskwaliteit voor mensen met dementie.
Lees meer

Studie naar beste zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Samen met 6 andere landen gaat de VU onderzoeken hoe de beste zorg voor de laagste kosten te realiseren is. Lees verder

Gecombineerde steun voor mensen met dementie en mantelzorger(s)
Over dit thema houden de Landelijke Werkgroep Ontmoetingscentra en het Amsterdam Center on Aging een congres: 18 april in Amsterdam.
Lees verder

Kennisbank

Uitgelicht: Hulpmiddelengids voor thuiswonende mensen met dementie
hulpmiddelen3.jpg‘Handig bij zelfstandig’ heet de gids met een uitgebreid overzicht van tips en hulpmiddelen voor veiligheid en zelfstandigheid bij dementie. Bedoeld voor thuis, maar ook heel informatief voor groepswoningen en verpleeghuizen. Lees verder


Verzorgenden leren ‘present’ te zijn
verzorgenden present.jpgAandachtig luisteren en toegewijd zijn, dat is dé basis van alle goede zorg. Er is nu een - in de praktijk ontwikkeld - lespakket voor verzorgenden niveau 3. Lees meer


Nieuwe bundel ‘Alternatieven voor vrijheidsbeperking’

Een jaar na de eerste bundel brengt Vilans nu een tweede versie uit, met meer alternatieven en uitleg. Lees verder

Inspirerende voorbeelden uit gehandicaptensector
beeldhorloge2.jpgDe Jenneke van Veen prijs 2012 leverde goede voorbeelden uit de gehandicaptensector op waarmee ook de levenskwaliteit van mensen met dementie verbeterd kan worden. Lees meer


Rustgevende operatiekamers
Het Albert Schweizer ziekenhuis in Zwijndrecht is de operatiekamers anders gaan inrichten. Om patiënten rust te geven en de verbondenheid met de buitenwereld te vergroten. Lees meer

Licht zorgt voor een beter leven
zonnetje2.jpgVerzorgingshuis Vegelin State in Joure  geeft alle ruimte en licht aan haar bewoners. Daarmee is het leefklimaat en leefplezier aanzienlijk verbeterd. Lees meer


‘Daglichtlampen in het verpleeghuis hoeven niet duur te zijn’
Dat  ondervond technisch medewerker Ernst de Klerk van De Bolder in Huizen.
Lees meer

Producten & Diensten (gesponsord)

Senioren en ouderen in beweging
nijha.jpgNijha ontwikkelt en levert sport- en spelmaterialen en beweegtoestellen voor binnen én buiten. Rekening houdend met de bewegingsmogelijkheden en motivatie van de senioren. Lees meer

Ervaringen en Meningen

Lees hier de reacties en reageer ook:

‘Inhuizen bij dementerende vader in ziekenhuis’ Lees meer

‘Verzorgend wassen mag niet misbruikt worden’ Lees meer

Agendaagenda.jpg

Februari 
 1 Gerion Symposium Psychiatrische problematiek in de ouderenzorg
 4 Studiemiddag Klaar voor de wet Zorg & Dwang (Utrecht) VOL
12 Congres Palliatieve zorgverlening: voor en na de dood
28 Studiemiddag Klaar voor de wet Zorg & Dwang (Utrecht) VOL

Maart
12 Studiemiddag Klaar voor de wet Zorg & Dwang (Utrecht)
19 Landelijke Studiedag Ouderenmishandeling (Utrecht)
26 Landelijke Studiedag Gedragsproblemen bij Ouderen (herhaling)(Utrecht)

April
  9 Congres kleinschalig zorgen voor ouderen. Geschikt voor iedereen?
10 Dementievriendelijke Architectuur en Inrichting
18 Congres 'Samen sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s)'

Mei
13 Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl