IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!

www.innovatiekringdementie.nl


Voldoende prikkels en beweging zijn absoluut noodzakelijk voor het welzijn van mensen met dementie. Dat draagt prof. dr. Erik Scherder uit. In ‘Uitgelicht’ ons gesprek met hem uit 2007. Vorige week complimenteerde IDé twee instellingen met hun inzet voor meer bewegen. Dit en veel meer in deze nieuwsbrief.

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Studiedag 'Klaar voor de wet Zorg en Dwang!'
Vorige week heeft de nieuwe vaste kamercommissie voor VWS uitgesproken dat zij het  gewijzigde wetsvoorstel plenair in de Tweede Kamer wil bespreken. Een datum  wordt gepland. Wilt u goed zijn voorbereid op de nieuwe wet? Meldt u dan aan voor de studiedag 'Klaar voor de wet Zorg en Dwang!' Lees meer

waarborgzegel def_crop.gifCriteria Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
De criteria van het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling worden elke twee jaar opnieuw vastgesteld, om aan te sluiten bij de modernste kennis en kunde. De nieuwe criteria worden begin 2013 gepubliceerd. Lees verder

Afbouwen vrijheidsbeperking in de GGZ
Voor GGZ-instellingen is er een handreiking om vrijheidsbeperkende maatregelen gestructureerd af te bouwen. Lees meer

Ander nieuws

Steeds meer aandacht voor beweging in verpleeghuizende zorggroep uitreiking trapfiets_cr_kl2.jpg
Gelukkig maken steeds meer verpleeghuizen zich sterk om meer aandacht te geven aan beweging. IDé complimenteerde Sevagram en De Zorggroep op bijzondere wijze voor hun inzet in deze. Lees verder

'Handen ineen voor meer bewegen'
Op 10 oktober j.l. startte in zorgorganisatie Sevagram een netwerk van aandachts-functionarissen die het bewegen van bewoners extra gaan ondersteunen. Lees verder

VU start Informatiedesk psychosociale hulp bij dementie
593545_web_r_k_b_by_gerd altmann_pixelio.de.jpgInitiatiefnemers dr. Rose-Marie Droes c.s. willen hiermee wetenschappelijke kennis verspreiden over effectieve manieren om mensen met dementie te ondersteunen in hun ziekteproces. Lees verder

Oud, doodziek en toch doorbehandelen?
TV-uitzending van Schepper & Co over de vraag wie met de patiënt het gesprek hierover moet voeren, hoe en in welke fase van het leven of het ziekzijn. Lees verder

Nieuwe publiekscampagne Alzheimer Nederland
Begin september startte Alzheimer Nederland de nieuwe publiekscampagne 'Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.' Lees verder

En verder:
Het Grote Zorgdebat terugkijken
Zeeuws Odensehuis begin 2013
Kennisbank

erikscherderklein.jpgUitgelicht: Levenskwaliteit, bewegen, kauwen en pijn
Een interview met prof.dr. Erik Scherder. Wat weten we over pijn bij dementie? En waarom is bewegen zo belangrijk? Lees verder

Voorlichtingsfilm over medicatiefouten
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft een voorlichtingsfilm gemaakt over medicatiefouten in zorginstellingen. Het filmpje laat ook 2 goede praktijkvoorbeelden zien en hoe  medicatieveiligheid structureel verbeterd kan worden. Lees meer

Niet herkende hoogbegaafdheid geeft problemen, ook bij ouderen
Dat hoogbegaafde kinderen speciale aandacht nodig hebben, daar wordt al regelmatig over geschreven. Maar voor hoogbegaafde volwassenen en ouderen is nog niet of nauwelijks aandacht. Hierdoor is er veel onnodig lijden. Lees meer

412471_web_r_b_by_dieter schütz_pixelio.de.jpgVerzorgend wassen vaak fijner
Geïmpregneerde wegwerpwashandjes bieden de mogelijkheid om de dagelijkse verzorging sneller en minder belastend voor de cliënt te laten zijn.  Lees verder

Ervaringen en meningen

'Verzorgend wassen mag niet misbruikt worden'
... daarover belde een psychologe IDé, naar aanleiding van het artikel 'Verzorgend wassen vaak fijner'. Welke bedenkingen had zij en wat vindt u? Reageer

Inhuizen bij dementerende vader in het ziekenhuis
Als mensen met dementie in het ziekenhuis worden opgenomen,  moet intensieve familiezorg toch gewoon zijn? En als ze ziek zijn of erg onrustig, ook in het verpleeghuis? IDé directeur Elly Duijf maakte mee hoe goed en eenvoudig het kan zijn. Lees en reageer

Column: Vrienden worden met oma
Eenzaamheid is een van de grootste problemen van ouderen133439_web_r_by_stephan momberg_pixelio.de.jpg die in een zorginstelling wonen. Lossen we dat op met verplicht bezoek, of is er in deze tijd meer mogelijk? Column van Hugo van der Wedden in Nursing. Lees verder

Duidelijk horloge voor dementerenden gezocht
polshorloge alvimann morguefile.jpgDhr. Wolschrijn  zoekt een horloge waarop zijn dementerende vader tijd en datum goed kan aflezen Kent u zo'n horloge? En wat denkt u dat een goed horloge voor dementerenden nodig heeft? Reageer

Agenda

Op de website van IDé vindt u ook een actuele agenda!

04-10-2012    Landelijk congres Multiculturele Dementiezorg
05-10-2012    11e Nationaal Gerontologiecongres (Ede)
08-10-2012    Toekomstforum 2012: Hoeveel is 'n mensenleven waard
23-10-2012    Middagsymposium 'Gelukkig dement' (Amsterdam)
24-10-2012    Training Levensboek maken (voor prof. + vrijw.)(Utr.)
27-10-2012    NVvMT Studieochtend Muziektherapie
01-11-2012    Het Thuiszorgcongres (Ede)
06-11-2012    State of the Art Ouderenpsychiatrie: Een update (Utr.)
15-11-2012    Het Dementiecongres: Syndroom met vele gezichten
15-11-2012    Symposium Licht & Gezondheid voor 1e-lijnszorg
21-11-2012    Smart Homes Beurs Domtica & Slim Wonen
26-11-2012    Landelijk Congres Moderne Dementiezorg
04-12-2012    CCE: Prikkelverwerking bij kwetsbare ouderen
21-01-2013    Landelijk Congres Dementie bij verstandelijke bep.

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl