IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


April en Mei hadden veel feestdagen, vandaar dat onze nieuwsbrief wat later komt. Weer boordevol nieuws, zoals over hoe het nu er nu voorstaat met de wet Zorg en Dwang en veel meer.
Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Hoe staat het met de Wet Zorg en Dwang?
Op 13 maart diende de staatssecretaris een wijzigingsvoorstel in, met extra grenzen en zorgvuldigheidseisen aan vrijheidsbeperking. Als het aan de vaste Kamercommissie ligt, wordt de bespreking van het voorstel niet opgehouden door de verkiezingen. Lees meer

Scholing Wet Zorg en Dwang: maak uw instelling klaar!
Wat houdt de nieuwe wet in? Op welke punten moeten we ons beleid aanpassen? Leer het antwoord op deze vragen in de scholing die IDé na de zomer organiseert. Lees meer

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
Sinds de vorige nieuwsbrief werden 2 sterren toegekend aan alle woonzorgvoorzieningen van de Gouden Leeuw Groep. De locaties Elzenhoven, Koetshuis, Samarja, BaLaDe, Sint Antonius, Sint Janshof en Eikendonk, van de Schakelring kregen 1 ster.  Zie hier de lijst van alle instellingen met het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Is uw instelling er ook klaar voor? Op de IDé website vindt u het aanvraagformulier. Lees verder

Scholing Zorg voor Vrijheid in Vlaanderen
Op 13 september start in Gent (België) een volgend leernetwerk. Nederlandse deelnemers zijn ook van harte welkom. Leer hoe u vrijheidsbeperking in uw organisatie steeds verder kunt terugdringen. Lees meer

Brochure voor familie
Vilans en LOC schreven voor familie van cliënten een brochure over het afbouwen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Lees verder

Ander nieuws

Financiële steun voor ontmoeting tussen ouderen
RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo stellen 1,4 miljoen euro beschikbaar voor projecten om vitale en kwetsbare ouderen met elkaar in contact te brengen. Lees verder

Uitgebreidere intake thuiszorg levert tijd op
Door in het begin extra goed na te gaan hoe het is gesteld met de zorgbehoefte, risico's en het netwerk van een nieuwe cliënt, is er later in het ltraject minder zorg nodig. Lees verder

Kans op dementie bij ouderen daalt
De kans om dement te worden neemt af. Dit blijkt uit de langlopende Nederlandse ERGO-studie. Eerder werd uitgegaan van een doorlopende stijging. Lees meer

Samenleving mag 'dementievriendelijker' worden
Dat is een van de belangrijkste conclusies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar rapport dat vorige maand uitkwam. Lees verder

Kennisbank

Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking
Het Kennisplein Gehandicaptensector heeft drie nieuwe producten ontwikkeld om dementie bij mensen met een verstandelijke beperking beter te begeleiden. Lees meer

Zelfstandiger door kleuren en contrasten
Ouderen en mensen met dementie hebben heldere kleuren en contrasten nodig om zich goed te kunnen oriënteren, zo leert ons Diana Kerr, onderzoeker universiteit Edinburgh. Lees haar tips

Leuk en makkelijk bewegen met dementie
We weten hoe belangrijk lichamelijke beweging is, zeker ook bij dementie. Maar hoe maak je bewegen leuk en makkelijk? In Haarle (Overijssel) bedacht men een oplossing. Lees verder

Valrisicoanalyse 65-plussers
Consument & Veiligheid maakte voor de eerstelijnszorg een instrument waarmee snel en eenvoudig een valrisicoanalyse en preventieadvies gemaakt kan wordenLees meer

Voorkom vallen; zorg voor een goede rollator!
"Door te investeren in de veiligheid van rollators en in het juiste gebruik ervan, kunnen ongelukken voorkomen worden. Een nieuwe rollator kost €150 tot €350. Duur? Een heupoperatie kost vele malen meer..." Lees verder

En verder:
Website informeert over heupoperaties
Logeermogelijkheden voor mensen met dementie
Overgewicht factor bij explosie aantal dementerenden
Lijst risicovolle medicatie voor thuiszorg en zorginstellingen


Agenda

Niet langer op de nieuwsbrief wachten voor een overzicht van de scholingen en congressen op het gebied van dementiezorg! Op de website van IDé vindt u nu ook een actuele agenda!

07-06-2012    Cursus 2dgn 'Oriëntatie op thuistechnologie'
14-06-2012    Seminar over innovatieve woonvormen 
18-06-2012    Congres Lerend vermogen van mensen met dementie (herh)
19-06-2012    Symposium Kwetsbare ouderen (Zwolle)
21-06-2012    Congres Domotica voor Zorg & Welzijn (Eindhoven)
22-06-2012    Symposium Kwetsbare ouderen (Utrecht)
10-09-2012    Congres Palliatieve zorg voor mensen met dementie
14-09-2012    GERION nascholing Gedragstherapie bij gedragsproblemen
05-10-2012    11e Nationaal Gerontologiecongres (Ede)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl