IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


‘104 jaar, post-delirant en nog gerevalideerd’. 'Gedragsproblemen kunnen worden uitgesteld tot laatste levensfase' Lees hier het verhaal van twee deskundigen. En het vierde Leernetwerk Zorg voor Vrijheid start: meld u nu aan!  

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Wetsvoorstel Zorg en Dwang aangescherpt
Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten scherpt het wetsvoorstel Zorg en Dwang aan. Het uitgangspunt wordt: ‘Nee, tenzij’. Onvrijwillige zorg, moet altijd tijdelijk zijn, zo licht mogelijk en alleen als alle vrijwillige alternatieven zijn uitgeprobeerd en niet werken. Lees meer

VVD wil verbod op thuis vastbinden
De Tweede Kamerfractie van de VVD wil dat in de nieuwe wet Zorg en Dwang een verbod komt op het thuis vastbinden van mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Lees meer

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
Inmiddels hebben maar liefst 85 instellingen een aanvraag gedaan voor het Waarborgzegel Fixatievrij! Op de lijst 'fixatievrije zorginstellingen' vindt u alle locaties die het waarborgzegel tot nu toe toegekend hebben gekregen. Is uw instelling ook al zover? Meld u dan nu aan! Lees verder

Waarborgzegel aanvragen
Het aanvraagformulier voor het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling is aangepast. Het nieuwe formulier is te vinden op de website. Lees verder

Scholing/Leernetwerken Zorg voor Vrijheid
IDé organiseerde afgelopen jaar een aantal Leernetwerken Zorg voor Vrijheid, samen met ActiZ en het Exbeltteam van Meandergroep ZL. Binnenkort start alweer het vierde leernetwerk leernetwerk Zorg voor Vrijheid. De deelnemers leren van elkaar én van experts hoe zij vrijheidsbeperking kunnen terugdringen. IDé zorgt ervoor dat de deelnemers op de hoogte zijn van de nieuwste inzichten en handreikingen. U kunt zich nu opgeven! Lees verder

Ander nieuws

Dementiedeskundigen in Adviescommissie Kwaliteit
Dementiedeskundigen Prof. Dr. Rose-Marie Dröes, dr. Evelyn Finnema en IDé voorzitter en oud hoofdinspecteur drs. Jenneke van Veen zijn lid van de nieuwe adviescommissie van het op te richten Kwaliteitsinstituut Zorg. Dit instituut gaat ervoor zorgen dat nieuwe inzichten over goede zorg sneller in praktijk worden gebracht en dat er gedacht wordt vanuit het perspectief van de cliënt. Ook de blik vanuit verpleegkundigen en verzorgenden moet een betere plek krijgen. Lees meer

CCE: tijdelijke extra zorg ook in de ouderenzorg
In de gehandicaptenzorg is het in bijzondere situaties mogelijk om tijdelijk extra zorg in te zetten. Een speciale regeling zorgt er voor dat ingewikkelde zorgsituaties niet vastlopen. Het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) experimenteert hier nu ook mee in de verpleeghuiszorg. Lees verder

Dagbehandeling nieuwe stijl
Verscheidene verpleeghuizen proberen hun dagbehandeling om te bouwen naar het succesvolle model van de ‘Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’. De VU begeleidt vijf pilots. Lees verder

"Hier is mijn moeder, regelen jullie het verder?"
Onder deze titel organiseerde ActiZ op 10 april j.l. in Amsterdam een debat. Onder leiding van Clairy Polak werd gedebatteerd over het ontstaan van een nieuw soort ouderen en de maatschappelijke gevolgen. Lees meer

En verder:
St. Elisabeth wil liefste ziekenhuis worden
Staatssecretaris wil meer verpleegkundigen in de ouderenzorg
Kennisbank

TV-uitzending over delier
Wat is delier? Hoe kun je daar het beste mee omgaan? In het tv-programma 'Tijd voor Max' vertelt, huisarts van Essen, in begrijpelijke taal over de plotselinge verwardheid waar kwetsbare ouderen mee te maken kunnen krijgen. Lees verder

Vraaggestuurd roosteren
Dat zorgt voor goede zorg en voor een efficiënte organisatie! Daarnaast blijkt de ‘werkomgeving’ een niet te verwaarlozen factor. NIVEL deed onderzoek en ontwikkelde een leidraad. Lees verder

'Gedragsproblemen kunnen worden uitgesteld tot laatste levensfase'
Dat zegt verpleeghuisarts dr. Anneke van der Plaats. Een woonomgeving die aansluit bij de dementie, positieve prikkels en een juiste bejegening zorgen ervoor dat iemand met dementie nog heel lang normaal kan functioneren. Lees verder

'Huisarts, kunnen we die medicatie niet afbouwen?'
VillaKeizersKroon gaat om de tafel met de huisarts van elke nieuwe bewoner, om samen te kijken hoe gedragsbeïnvloedende medicatie afgebouwd kan worden. “In de regel is dat binnen anderhalf tot drie maanden voor mekaar,” zegt directeur-initiatiefnemer Wolfgang Balliël. Lees meer

En verder:
Toolkit voor werken aan toegankelijke leefomgeving
Oude patiënt moet fitter naar operatietafel

Producten & Diensten (gesponsord)

IDé introduceert in 2012 een nieuwe rubriek waar instellingen en bedrijven hun producten en diensten in de etalage kunnen zetten. IDé komt hiermee tegemoet aan de vraag van bezoekers om informatie over producten en diensten die helpen bij kwaliteit van leven. Met de inkomsten wil IDé dekking vinden voor de structurele kosten voor het verzamelen en verspreiden van de nieuwste inzichten en praktijkvoorbeelden. In elke nieuwsbrief informeren wij u over de  laatste nieuwe artikelen

De informatie in deze rubriek valt onder verantwoordelijkheid van de adverteerder.

'Ik heb Alzheimer' nu in goedkope pocket-editie!
De bestseller ‘Ik heb Alzheimer, het verhaal van mijn vader’ door Stella Braam, medeoprichtster van IDé, is nu ook verkrijgbaar in goedkope pocket-editie, met een nieuwe, actuele inleiding! Lees meer


Vrijheid en veiligheid met de Zorgriem

De Zorgriem is een klein apparaatje dat een persoon bij zich heeft. Het is voorzien van een GPS zender die getraceerd en gelokaliseerd kan worden. Lees meer

Weblog

Revalideren, ook bij gevorderde dementie
Begin maart pleitte fysiotherapeute Tiny Hooftman op de IDé website voor een redelijke revalidatie voor mensen met (gevorderde) dementie. Lees en reageer!

Deze maand vertelt prof.dr. Rose-Marie Dröes over haar persoonlijke ervaring hiermee:

104 jaar oud, post-delirant en toch gerevalideerd!
Tegen de stroom in besloot prof. dr. Rose-Marie Dröes, samen met haar familie, om haar oud-tante te ondersteunen bij haar wens om zelfstandig te blijven wonen na haar ziekenhuisopname. Doordat ze het stempel dementie had, werd ze nergens voor revalidatie toegelaten. ‘Dan maar zelf organiseren’, besloten Rose-Marie en haar tante. En met succes: al snel kon ze weer lopen en naar huis! Lees verder en geef uw mening

Agenda

Niet langer op de nieuwsbrief wachten voor een overzicht van de scholingen en congressen op het gebied van dementiezorg! Op de website van IDé vindt u nu ook een actuele agenda!

18-04-2012    Inspiratiemiddag Zorgzame Zorg (Utrecht)
19-04-2012    Landelijke studiedag Gastvrije Zorg (Amersfoort)
10-05-2012    Het Alzheimercongres (Ede)
10-05-2012    Gerion: Lezing over identiteit bij dementie (Amsterdam)
23-05-2012    Masterclass 'Zorg en Dwang' (herhaling)(Amsterdam)
24-05-2012    Internat. congres Dementievriendelijke Architectuur (BE)
31-05-2012    ACA Congres 'Zin in ouder worden' (Amsterdam)
18-06-2012    Congres Lerend vermogen van mensen met dementie (herh.)
19-06-2012    Symposium Kwetsbare Ouderen (Zwolle)
22-06-2012    Symposium Kwetsbare Ouderen (Utrecht)
05-10-2012    11e Nationaal Gerontologiecongres (Ede)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl