IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

button steun ide groen.png

button sponsorloop groen.png

www.innovatiekringdementie.nl


De nieuwste antipsychoticarichtlijn maakt opnieuw duidelijk dat het gebruik fors verminderd moet worden. IDé licht verzorgenden voor in een speciale folder. Het wetsvoorstel Zorg en Dwang wacht op behandeling in de Tweede Kamer. Veel zorginstellingen bereiden zich al voor.

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

Studiemiddag Klaar voor de Wet Zorg en Dwang
240 mensen namen deel aan de studiemiddagen die in januari en februari gehouden werden. Voor de bijeenkomst op dinsdagmiddag 12 maart zijn nog 8 plaatsen beschikbaar. Kijkt u hier voor meer informatie en het  aanmeldformulier.

Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
waarborgzegela.jpgOnvrijwillige zorg, vrijheidsbeperking en gedragsbeïnvloedende medicatie? ‘Alleen als uiterste redmiddel, altijd tijdelijk en zo kort mogelijk’, zo bepaalt het wetsvoorstel Zorg en Dwang.  Met het Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling maakt u duidelijk waar uw instelling in dit proces staat. Lees meer

Ander nieuws


Nijmeegse 4daagse sponsorloop voor IDé
vierdaagse 2013.png Vorig jaar liep Carolien Langendijk voor het eerst voor IDé de Nijmeegse 4daagse. Dit jaar doet ze dat weer ! IDé heeft hard donaties nodig. Doe mee!  Uw steun kunt u op verschillende manieren geven. Lees verder
Voorlichtingsfolder levenskwaliteit
Samen met experts en met steun van RCOAK en Sluyterman van Loo maakte IDé een voorlichtingsfolder over hoe verzorgers en familie kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Vol praktische tips. Een flyer geeft informatie over het non-fixatiebeleid dat in ons land is ingezet. Door herdruk weer volop verkrijgbaar! Zie hier de folder en de flyer.


Verpleegkundig en verzorgend specialisten ouderenzorg
verzorgenden2.jpgDe zorg voor kwetsbare ouderen is een vak op zich. Daarom is er nu ook voor de ouderenzorg in ziekenhuizen een erkend verpleegkundig specialisme. Lees verder


Inschrijven voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs
jenneke van veen logo1.pngHeeft uw team of instelling een mooie kwaliteitsverbetering in de zorg gerealiseerd? Een nieuw product of een nieuwe manier van zorg verlenen? Vertel erover en ding mee naar de Jenneke van Veen-Verbeterprijs 2013. Inschrijving kan tot 1 juli a.s. Lees verder

Kennisbank

Uitgelicht: Leren omgaan met ‘probleemgedrag’
Moet je lastig gedrag, dempen met medicijnen? Liever niet, zeggen ook de artsen Dr. Rob van Marum en Dr. Sytse Zuidema. Te vaak wordt gegrepen naar rustgevende medicatie, terwijl er alternatieven zijn. Lees meer

Nieuwe antipsychotica richtlijn!
antipsychotica3.jpgAntipsychotica: hoe effectief of schadelijk zijn ze voor kwetsbare ouderen? Het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij ouderen bracht de laatste onderzoeksgegevens bij elkaar, met heel duidelijke conclusies en adviezen! Lees verder


Voorlichtingsfolder ‘Antipsychotica bij dementie’

antipsychotica logo folder.jpgSpeciaal voor verzorgenden, gemaakt in samenwerking met dr. Rob van Marum en dr. Sytse Zuidema:  wat zijn antipsychotica, wanneer helpen ze en wat zijn de bijwerkingen? Met volop praktische tips voor omgaan met onrustig, angstig of agressief gedrag. Lees verder


‘Betere zorg door teamwork’
teamwork.jpgElkaar feedback geven, onderling vertrouwen, een plek voor iedereen, voorbeeldgedrag van de leidinggevende en hulp bij problemen. Dat is nodig om goede zorg te kunnen geven, concludeert het CBO. Lees meer

Producten & Diensten (gesponsord)

WarmEten: voor kleinschalig koken in de zorg
warmeten2.jpgWarmEten leert verzorgenden een smakelijke en gezonde maaltijd te bereiden, die aansluit op de wensen van bewoners met dementie. WarmEten is het enige bedrijf in Nederland dat deze kooktraining in de woonvoorziening zelf verzorgt. Lees meer

Vragen Ervaringen Meningen

'Kent u goede detectie-domotica voor thuis?'
schoen2.jpgEr is al het nodige op de markt, maar welke systemen werken 100%, vraagt Klaas Mussche van thuiszorg TDC. Lees meer


'Intramuraal samenwonen'
echtpaar1.jpg‘Intramuraal samenwonen, terwijl slechts één van beide een opname indicatie heeft: waar kan dat al?’, vraagt Henriëtte van Gils (Mezzo) Lees meer
Oproep: deelnemers aan onderzoek dementiebestrijding

nivel logo.jpgNIVEL zoekt mensen met een ouder die aan dementie lijdt. Dit is voor een onderzoek dat meer kennis zal opleveren over hoe dementie bestreden kan worden. Lees meer


'Prentenboek gezocht!'

Ziekenhuis AB-er Gerrie Jansen is op zoek naar een exemplaar van het (uitverkochte) boek 'Beleef de seizoenen', of een ander beleef- en vertelboek. Kunt u haar helpen? Lees meer

Agenda

Maart
12 Studiemiddag Klaar voor de wet Zorg & Dwang (Utrecht)
14 Start Lezingencyclus (4) over aansluiten en contact bij dementie, Gerion   Amsterdam
19 Landelijke Studiedag Ouderenmishandeling (Utrecht)
26 Landelijke Studiedag Gedragsproblemen bij Ouderen (herhaling)(Utrecht)

April
Landelijke studiedag muziektherapie 'Variatie in Improvisatie', Nijmegen
Congres kleinschalig zorgen voor ouderen. Geschikt voor iedereen?
9   Actieve ageing Den Bosch
10 Dementievriendelijke Architectuur en Inrichting
18 Congres 'Samen sterk! Gecombineerde ondersteuning voor mensen met dementie en hun mantelzorger(s)'
25 Landelijke studiedag Geriatrische revalidatie

Mei
13 Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking (herhaling)
17 Het Alzheimercongres
30 Zesde landelijk congres Complexe Ouderenzorg

Juni
10  Landelijk Congres Lerend vermogen van mensen met dementie


Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl