SPECIALE NIEUWSBRIEF

Dementieorganisaties vragen verbod op vastbinden

Aanstaande woensdag 25 januari bespreekt de Tweede Kamer het wetsvoorstel Zorg en Dwang. Deze wet moet mensen met dementie beschermen tegen onnodige vrijheidsbeperking.

Innovatiekring Dementie berichtte deze zomer al dat zij ongerust is omdat het huidige wetsvoorstel onvoldoende bescherming biedt en zelfs de deur open zet voor meer vrijheidsbeperking. IDé bepleit om het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen en het verbod op fixatie in de wet op te nemen.

Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg delen de ongerustheid en aanbevelingen. IDé stuurde hierover vandaag samen met hen een gezamenlijk persbericht.

Zie hier het gezamenlijke bericht van IDé, Alzheimer Nederland en LOC Zeggenschap in Zorg

Zie hier de uitgebreide reactie van IDé naar de leden van de Tweede Kamer.


Kunt u dit persbericht niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
U ontvangt éénmalig dit persbericht van IDé - Innovatiekring Dementie.