IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Politiek en pers besteden deze weken veel aandacht aan het terugdringen van vrijheidsbeperking. En er zijn al 63 aanvragen voor het Waarborgzegel Fixatievrije zorginstelling. In deze nieuwsbrief doen wij verslag. Daarnaast weer mooie voorbeelden van hoe we het leven met dementie aangenamer kunnen maken. En nieuw op onze website: de Producten & Diensten rubriek.

Naast Twitter kunt u IDé nu ook via Facebook volgen!

Ik bind hou vast!

'Wet zet deur open naar toezichtsloos vastbinden'
'Als fixeren voortaan thuis ook mag, dan gaan we thuis iets toestaan wat we zelfs in de verpleeghuizen niet meer moeten willen.' Dat zei Elly Duijf van IDé vorige week in het EO-programma Moraalridders. Lees meer

Dementieorganisaties vragen verbod op vastbinden
IDé, Alzheimer NL en LOC verzoeken samen om in de nieuwe wet Zorg & Dwang fixatie te verbieden en beter te garanderen dat andere vormen van vrijheidsbeperking daadwerkelijk worden teruggedrongen. Lees meer

Vilans steunt verbod op vastbinden in de ouderenzorg

Tweede Kamer kritisch over wetsvoorstel Zorg & Dwang Op 25 januari j.l. besprak de Tweede Kamer het wetsvoorstel Zorg & Dwang. De meeste partijen waren het erover eens: het huidige wetsvoorstel beschermt mensen met dementie onvoldoende tegen dwang. Hoe het beter kan, daar zoeken de partijen nog naar. Lees meer

IDé juicht regelarme zorg toe! Deze week startte in 28 zorginstellingen een landelijk experiment, om een einde te maken aan regels die zorgverleners in het werk belemmeren. IDé hoopt dat de Tweede Kamer ook bij de invulling van de nieuwe wet  Zorg & Dwang streeft naar zo weinig mogelijk procedures en bureaucratie. Lees verder

'De cultuur moet open'
Dat zegt de nieuwe IDé voorzitter Jenneke van Veen in een interview met CCE Magazine. ‘We moeten nadenken en durven veranderen door er samen over te praten’. Lees verder

Al 63 aanvragen voor Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling De helft van de aanvragen werden al definitief gehonoreerd, met één, twee of drie sterren. Zeven-en-twintig aanvragen zijn in behandeling. Vijf aanvragen konden (nog) niet worden gehonoreerd. Lees verder

Niet fixeren is een kunst, ook bij de Posten
'Herwonnen vrijheid', zo heet het kunstwerk dat zorgcentrum de Posten van de allerlaatste onrustbanden liet maken. De Posten wil in 2012 het Waarborgzegel met drie sterren halen. Lees verder

Ander nieuws

Keurmerk voor seniorvriendelijk ziekenhuis
Een nieuw keurmerk voor ziekenhuizen moet de zorg voor kwetsbare ouderen helpen te verbeteren. Lees verder

Kwart pijn in verpleeghuizen niet behandeld
Een kwart van de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met pijn wordt daar niet voor behandeld. Dat blijkt uit onderzoek. Lees verder

En verder:
Universiteit Maastricht onderzoekt hoe verpleeghuiszorg te verbeteren
Betere langdurige ouderenzorg in Amsterdam
Online videoconsult voor Alzheimerpatiënt
Kennisbank

Uitgelicht: "Toolkit om depressie te bestrijden"
Nivel ontwikkelde een instrument om depressie en somberheid te bestrijden. Hiermee kunnen verzorgenden zorgen dat bewoners dingen kunnen doen die ze prettig en zinvol vinden; ook handig voor familieleden. Lees verder

De kracht van muziek
Diepdementerende mensen die amper nog kunnen communiceren, kun je wel bereiken met muziek. In het Zwolse verpleeghuis Zandhove maken ze daar werk van met ‘ligconcerten’. Lees verder

Communiceren en eigen regie dankzij 'praatmatjes'
Een bijzonder handig en attractief hulpmiddel waarmee mensen tot ver in het dementieproces kunnen blijven communiceren en hun wensen en gevoelens kenbaar maken: ‘Talking mats’, vrij vertaald ‘praatmatjes’. Lees meer

Bus als rijdende huiskamer voor ouderen
Zorgorganisatie ZINN schafte een eigen touringcar aan waarmee wekelijks tochtjes gemaakt gaan worden in de regio. Lees meer

Producten & Diensten (gesponsord)

IDé kent een nieuwe rubriek waar instellingen en bedrijven hun producten en diensten in de etalage kunnen zetten. IDé komt hiermee tegemoet aan de vraag van bezoekers om informatie over producten en diensten die helpen bij kwaliteit van leven. Met de inkomsten wil IDé dekking vinden voor de structurele kosten voor het verzamelen en verspreiden van de nieuwste inzichten en praktijkvoorbeelden. In elke nieuwsbrief informeren wij u over de  laatste nieuwe artikelen

De informatie in deze rubriek valt onder verantwoordelijkheid van de adverteerder.

Senioren en ouderen in beweging
Nijha ontwikkelt en levert sport- en spelmaterialen en beweegtoestellen voor binnen én buiten. Rekening houdend met de bewegingsmogelijkheden en motivatie van de senioren. Lees meer

De tijd van je leven
Hét tijdschrift voor mensen met dementie. Elk kwartaal opnieuw
Haal herinneringen op door geur, geluid, beeld en tast.
Ervaar en beleef het zelf! Lees meer

WarmEten: voor kleinschalig koken in de zorg
WarmEten leert verzorgenden een smakelijke en gezonde maaltijd te bereiden, die aansluit op de wensen van bewoners met dementie. Dit is het enige bedrijf in Nederland dat deze training in de woonvoorziening zelf verzorgt. Lees meer

Knuffelwand
…Deze kussens stimuleren de zintuigen van dementerende ouderen. Dit door gebruik te maken van verschillende technieken, materialen en herkenbare beelden. Lees meer

Agenda

27-01-2012    Gerion symposium Gedragsproblemen bij ouderen (A'dam)
08-02-2012    Geriatriedagen
17-02-2012    Gerion Nascholing gedragstherapie bij gedragsproblemen
02-03-2012    Gerion Nascholing cognitieve therapie bij gedragsproblemen
06-03-2012    PDL en belevingsgerichte zorg
14-03-2012    Masterclass 'Zorg en Dwang' (Amsterdam)
15-03-2012    Workshop Multidisciplinair werken aan probleemgedrag (Utr.)
16-03-2012    Nat. Hersenlezing: 'Dementie in 2020: de oplossing nabij?'
25-03-2012    Congres Gastvrijheidsconcepten in de zorg (Amersfoort)
27-03-2012    VERPLAATST Congres Zorg voor ouderen m. multimorbiditeit
12-04-2012    Congres kleinschalig wonen (Ede)
17-04-2012    Symposium spiritualiteit en dementie (Utrecht)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl