IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Nu de herfstvakanties voorbij zijn en de nazomer heerlijk voortzet, een nieuwe IDé Nieuwsbrief. Om ineens uit te lezen of in stukjes; er staan een paar mooie TV-en radiouitzendingen in!
Volg
IDé op Twitter en blijf op de hoogte!

Jenneke van Veen voorzitter van IDé
IDé heeft sinds 2 november een nieuwe voorzitter; Mw. Jenneke van Veen, oud-hoofdinspecteur IGZ. Mevrouw van Veen volgt dhr. Guus van Montfort op die voorzitter van ActiZ  werd. Lees verder
Ik bind hou vast!

TV debat over non-fixatie ouderenzorg
Op maandag 24 oktober zaten in NCRV's Schepper & Co aan tafel: Elly Duijf van IDé, Monique Kempff van NU’91, prof. Dr. Andries Baart, hoogleraar presentietheorie en Maarten Wirtz, fysiotherapeut bij Topaz. Het interessante gesprek is terug te zien bij IDé! Lees meer

Feestelijkheden rond Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling!
Vijfenveertig zorginstellingen hebben zich inmiddels aangemeld! Op meerdere locaties in het land vonden al feestelijkheden plaats rond de plaatsing van de deurplaquette. Terecht een feestje waard! Lees meer

Voorbeeldteksten Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling
Voorwaarde voor het verkrijgen van het Waarborgzegel is dat in de cliënt-informatiebrochure en de model-zorgovereenkomst duidelijk te lezen is dat de zorginstelling werkt volgens de eisen voor de verkregen ster(ren) van het Waarborgzegel. Op de website van IDé vindt u nu voorbeeldteksten!

ActiZ: ‘Leer van experts en collega’s’
Samen met ActiZ organiseert IDé scholing om zorginstellingen in de ouderenzorg  te ondersteunen bij het terugdringen van vrijheidsbeperking. Gericht op duurzame resultaten in de dagelijkse praktijk. Doe mee!

Ander nieuws

Campagne voor betrokken relatie met de cliënt
De Vereniging voor Psychogeriatrie (VPG) startte onlangs een campagne voor een aandachtige en persoonlijke relatie van zorgverleners met hun cliënten. Lees meer

In de maak: MBO Lespakket ‘Presentie’
In de zorg is het belangrijk "dat je een relatie opbouwt, iedere dag moeite doet om de persoon te zien en laat voelen dat de cliënt telt", zegt Sylvia Schuurmans, die met subsidie van ZonMW het lespakket ontwikkelt. Meer

'Vergeet dementie, onthou mens'
Onder deze titel werd in Vlaanderen een serie activiteiten gestart om mensen met dementie en hun naasten uit hun isolement te halen. Lees verder

Op tijd praten over wel / niet reanimeren!
Bij kwetsbare ouderen verslechtert de kwaliteit van leven meestal aanzienlijk, na reannimatie. Kwetsbare ouderen moeten hierover voorgelicht worden en  kunnen kiezen. Zembla wijdde er een uitzending aan. Lees verder

'Ouderenmishandeling? Dat gebeurt bij ons niet!'
... maar sinds 15 juni jl. ontving het IGZ meldpunt toch 65 meldingen van mogelijke ouderenmishandeling... Lees verder

Is Alzheimer met zekerheid te diagnosticeren?
Hier zijn de wetenschappers het niet over eens. De Volkskrant van 19 september jl. geeft enkele standpunten weer. Lees verder

'Dementie ontregelt biologische klok en daarmee de slaap'
Prof. Dr. Eus van Someren vertelde bij Omroep Max over het hoe en waarom van goed slapen. Lees verder

En verder:
Parkinsonisme als gevolg van antipsychotica
'Te weinig innovaties in de ouderenzorg'
Kennisbank

Casus: Hoe meneer Klomp stopte met weglopen en rustiger werd
Meneer Klomp wilde steeds weg uit het verpleeghuis. Als verzorgenden hem tegenhielden reageerde hij agressief. Een belevingsgerichte aanpak hielp de rust te hervinden! Lees verder

Beeldcontact tegen eenzaamheid bij ouderen
In de gemeente Peel en Maas kunnen ouderen via beeldscherm contact hebben met elkaar en met vrijwilligers. In oktober startte het 1-jarige experiment. Lees meer

Stappenplan bij vermissing van iemand met dementie
Het Belgische politiedistrict 'Hekla' maakte in samenwerking met de plaatselijke welzijnsorganisaties een protocol bij vermissing. Lees verder

Betere herkenning en behandeling van pijn bij dementie Pijn bij kwetsbare ouderen wordt vaak onvoldoende herkend en blijft zo vaak ook onbehandeld. Dit heeft zowel psychische als fysieke gevolgen. Verenso publiceerde daarom een nieuwe richtlijn. Lees meer

En verder:
Spelcomputer Xbox biedt ook cameratoezicht
Verpleeghuiszorg in Turkse- en Marokkaanse leefstijl
Woonzorgcentrum wordt kloppend hart van de buurt
Publieksfolder 'Vroegsignalering vergeetachtigheid'
Digitaal lespakket valpreventie

Agenda

31-10-2011    Congres 'Zorg met Aandacht'
07-10-2011    Het Thuiszorgcongres (Ede)
09-11-2011    Jong en dement: hoe biedt u de beste zorg? (Utrecht)
15-11-2011    Het Dementiecongres (Ede)
17-11-2011    Studiedag Ondersteunend Communiceren bij Dementie
18-11-2011    Intern. Congres 'Innovatieve visies in Dementiezorg' (BE)
25-11-2011    Jaarcongres Verenso (Den Bosch)
28-11-2011    Moderne Dementiezorg (Nieuwegein)
01-12-2011    Congres Psychiatrische problematieke ouderenzorg (Utrecht)
08-12-2011    Nursing Event 2011 (Ede)
09-12-2011    Nursing Event 2011 (Ede)
15-12-2011    Effectief anticiperen op problemen rond onbekwaamheid
16-12-2011    Congres Mondzorg voor ouderen (Doorn)
27-01-2012    Gerion symposium Gedragsproblemen bij ouderen (A'dam)
08-02-2012    Congres Zorg voor ouderen met multimorbiditeit (Utrecht)
06-03-2012    PDL en belevingsgerichte zorg

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl