IDé is een vrijzinnige beweging van zorgprofessionals, wetenschappers en mantelzorgers die wil bijdragen aan kwaliteit van leven van mensen met dementie.
Positief, creatief, praktisch en daadkrachtig, cliëntperspectief centraal.

IDé verzamelt, verspreidt en ondersteunt goede praktijkvoorbeelden en wetenschappelijke kennis en stimuleert experimenten.

IDé heeft uw financiële steun nodig! Elk bedrag -klein of groot- is welkom op giro 5058623 t.n.v. IDé - Innovatiekring Dementie!


www.innovatiekringdementie.nl


Al is de zomervakantie nauwelijks voorbij: al ruim dertig zorginstellingen ontvingen een Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. In deze nieuwsbrief ook veel ander belangrijk nieuws, bijvoorbeeld hoe extra aandacht voor medicatie al tot veel betere kwaliteit van leven leidt.
Volg
IDé op Twitter en blijf op de hoogte!

Ik bind hou vast!

Al ruim dertig zorginstellingen met waarborgzegel
Ondanks de vakantieperiode - die nog nauwelijks voorbij is - ontvingen al ruim dertig zorginstellingen een Waarborgzegel Fixatievrije Zorginstelling. Lees meer

Studiedag Zorg voor Vrijheid
In één dag leren hoe je in je eigen organisatie de Zorg voor Vrijheid doelstellingen kunt realiseren. Lees verder

Leernetwerk Zorg voor Vrijheid
Van en met experts en collega’s leren hoe je cliënten steeds meer bewegingsvrijheid kunt bieden, en hoe je ervoor kunt zorgen dat vrijheidsbeperking steeds meer overbodig wordt. Lees verder

Wetsvoorstel Tweede Kamer biedt onvoldoende bescherming
Bij de Tweede Kamer ligt het wetsvoorstel Zorg en Dwang dat voor de ouderen-  en gehandicaptenzorg in de plaatst moet komen van de wet  BOPZ. Maar het wetsvoorstel moet nog behoorlijk worden aangepast, vindt men in brede kring. Lees meer 

Ander nieuws

Modelwoning voor mensen met dementie
De modelwoning in Woerden laat zien hoe mensen met dementie dankzij technologische oplossingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Lees verder

Op komst: dementiesimulator
Na de interactieve DVD ‘Alzheimer Experience’ komt er nu ook een fysieke ruimte waar o.a. met serious gaming en Virtual Reality technieken de leefwereld van een persoon met dementie wordt nagebootst. Lees verder

Dansen; meer bewegen en minder vallen
'Mag ik deze dans van u?' is een ludieke campagne die zich richt op het in beweging krijgen van senioren, om zo hun valrisico te verminderen. Lees verder

Verbetertraject dagbehandeling en eigen regie
In het nieuwe Zorg voor Beter-traject leert u hoe u dagbehandeling voor mensen met dementie beter kan laten aansluiten op individuele behoeftes, door de eigen inbreng van bezoekers te vergroten. Lees meer

KNMG stelt standpunt zelfgekozen levenseinde bij
Artsen moeten elk euthanasieverzoek serieus nemen, stelt de KNMG in haar nieuwe standpunt. Ook als iemand zijn leven voltooid vindt of bang is voor de gevolgen van dementie. Lees verder

Kennisbank

Kleinschalig wonen: samen koken, lekker eten
Samen met bewoners lekkere en gezonde maaltijden bereiden, met vertrouwde geuren en smaken. In kleinschalige woonvormen is dat haalbaar, 'WarmEten' leert je hoe. Lees verder

Eigen kracht met steun van je naasten
Je eigen oplossingen vinden en uitvoeren, met steun van je familie, vrienden en kennissen. Dat kan met een 'Eigen Kracht conferentie'. Lees verder

Minder medicatie, meer kwaliteit van leven
Vaak kan iemands situatie simpelweg verbeteren door een punt te zetten achter bepaalde medicatie. De bijwerkingen zijn soms erger dan de kwaal, dat zeggen klinisch geriaters van het Erasmus MC. Lees verder

Medicijngebruik structureel controleren geeft gezondheidswinst en kostenbesparing
Het structureel doorlichten van de medicatie van bewoners in verzorgingshuizen levert gezondheidswinst en een flinke kostenbesparing op. Dat is de conclusie van een Gronings proefproject. Lees verder

Huisarts herkent dementie sneller dankzij training
N
ieuw: dementietrainingsprogramma voor huisartsen en hun verpleegkundigen of praktijkassistenten. Lees verder

Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen
Deze handreiking van het Nederlands Instituut van Psychologen  (NIP) werd speciaal geschreven voor psychologen in de ouderenzorg. Lees meer

Website helpt bij geriatrische problemen
Met de nieuwe website www.effectieveouderenzorg.nl kunnen zorgprofessionals in de ouderenzorg gemakkelijk informatie vinden over de systematische aanpak van veel voorkomende problemen. Lees meer

Koffer voor Eerste Hulp bij Dementie
De Eerste Hulp Bij Dementie-koffer geeft informatie over dementie. Speciaal voor mensen in de beginfase van dementie en hun naasten. Lees verder

Nieuw valpreventieprogramma voor kwetsbare ouderen met partner
Ouderen met angst vallen ook eerder. Aan het UMC St Radboud werd speciaal voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers een valpreventieprogramma ontwikkeld en geëvalueerd. Lees verder 

Boeken

Er verschijnen veel boeken over dementie. Hieronder een overzicht van van boeken die in de afgelopen maanden verschenen en een uitlichting van twee boeken:

(Op)nieuw geleerd, oud gedaan
‘(Op)nieuw geleerd, oud gedaan’ is het tweede boek uit de reeks ‘moderne dementiezorg’ van Kosmos Uitgevers. Mensen met dementie kunnen wel degelijk nieuwe informatie opslaan, in dit boek uitleg en praktische tips. Lees meer

Toiletgang bij dementie
De verhuizing naar een verpleeghuis gaat voor veel mensen met dementie gepaard met incontinentie, maar daar is wat tegen te doen. Hierover gaat het praktische boekje ‘Toiletgang bij Dementie’. Lees meer

Praktische boeken
Een overzicht van de laatste handboeken voor de praktijk. Lees meer

Beschouwende boeken
Promotie-onderzoeken en andere studies leverden de afgelopen tijd een aantal boeken op met nieuwe inzichten, soms met handreikingen voor de alledaagse praktijk van zorgprofessionals. Lees meer

Agenda

06-09-2011    Internationaal Psychogeriatrie Congres - Den Haag (3dg)
13-09-2011    EXTRA Congres 'Versterken zelfregie en eigen kracht'
14-09-2011    Congres programmatische aanpak van casemanagement
20-09-2011    Studiedag Gedragsproblemen bij ouderen - Amsterdam
22-09-2011    Themabijeenk. Succes- en faalfactoren kleinschalig wonen
22-09-2011    Themabijeenk. Domotica voor dementie (Eindhoven)
29-09-2011    Kleinschalig wonen - De dagelijkse praktijk (Ede)
06-10-2011    21st Alzheimer Europe Conference - Warschau (3 dg)
07-10-2011    Congres nieuwe technologie en methodieken ouderenzorg
20-10-2011    Conferentie 'Kwetsbaarheid in zorg, economie en beleid'
24-10-2011    Conferentie Kunst & Dementie Buitengewoon (Eindhoven)
25-10-2011    3-daagse cursus Animal Assisted Therapy met honden
31-10-2011    Congres 'Zorg met Aandacht'
15-11-2011    Het Dementiecongres (Ede)
17-11-2011    Studiedag Ondersteunend Communiceren bij Dementie
18-11-2011    Intern. Congres 'Innovatieve visies in Dementiezorg' (BE)
28-11-2011    Moderne Dementiezorg (Nieuwegein)

Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik dan hier voor de online versie.
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier om u af te melden.
Bezoek onze site: www.innovatiekringdementie.nl