Leven met dementie
Deze website is een archiefversie. Lees hier meer.

Meer bekendheid over delier nodig

Elly Duijf - Redactioneel - 24-10-2008

In ons land krijgen jaarlijks gemiddeld zo'n 60.000 mensen in het ziekenhuis een delier. Vooral ouderen en mensen met dementie zijn hier extra gevoelig voor. In een gemiddeld ziekenhuis krijgt bijna 35 procent van de patiënten van 65 jaar en ouder een delier. Maar delier wordt nog te weinig herkend, en veel zorgverleners weten niet goed hoe ze ermee moeten omgaan. Dit alles blijkt een onderzoek dat ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV deed in opdracht van de PCOB samen met de andere ouderenbonden. Reden voor een informatiefolder voor familie en zorgprofessionals, vol met praktische informatie en adviezen vanuit het perspectief van oudere mensen met een delier of het risico daar op.


Delier
Een delier (oftewel delirium) houdt in dat je ernstig in de war bent. Verschijnselen kunnen zijn dat je bijvoorbeeld mensen, dingen en tijd niet goed herkent, dingen ziet die er niet zijn (hallucinaties), dat je je dingen die kortgeleden gebeurt zijn niet meer herinnert. Mensen met een delier zijn vaak angstig en radeloos, soms apathisch, somber en vijandig.

Bij een delier denken mensen vaak aan alcohol, maar het ontstaat bijna altijd door een lichamelijk probleem, zoals een (niet ontdekte) ontsteking of na een operatie, een blaasontsteking of een botbreuk ten gevolge van een val.

Een delier kan overal optreden, in het ziekenhuis, maar ook thuis en in het verpleeghuis. Voor mensen die een delier hebben meegemaakt is het een traumatische ervaring. Ook voor hun directe naasten.

Tijdig goede zorg
Gerrie Abrahamse, beleidsmedewerkster zorg bij de PCOB: ‘ In tegenstelling tot dementie gaat een delier weer over. Als het op tijd ontdekt wordt en op de juiste wijze behandeld, dan is het te genezen. Het gaat bijvoorbeeld om: de patiënt niet alléén laten en zorgen voor een veilige omgeving. Zodoende kunnen veel leed en ook kosten bespaard worden’ . En een delier is ook te voorkomen als je op tijd zorgt voor het nodige gevoel van veiligheid.


Folder

De ouderenbonden hebben een praktische folder gemaakt. Deze vindt u hier. Bent u geïnteresseerd in het hele onderzoeksrapport? Dat vindt u hier.


Bron: www.PCOB.nl en www.nursing.nl

Lees ook: Het dossier Delier op Nursing.nl LINK